X
Annons
X

”Den som hänger sig åt kättja förblir slav”

I dag är det dags för en idéhistorisk fråga. Slaveriet var ju utbrett i det antika Grekland, men hur legitimerade grekerna det? Hur kunde samma folk som utformade vår äldsta demokrati acceptera att tiotusentals ofria slet i deras silvergruvor?

Byst av Aristoteles på ön Evia i Grekland.
Byst av Aristoteles på ön Evia i Grekland. Foto: IBL

Grekernas förklaringar varierade från tid till tid och från tänkare till tänkare. En ryktbar förklaring, belagd på 300-talet f Kr, gjorde gällande att vissa människor är slavar av naturen (grek. kata fysin). Av detta följer att slaveri är bra för dem. Platon säger inte detta rent ut, men det är implicit i hans samhällssyn. Aristoteles, i verket Politiken, gör ingen hemlighet av att han delar åsikten. Slaven, enligt Aristoteles, är att betrakta som en oxe i mänsklig gestalt, för vilken ofriheten är sanktionerad av naturen:

Byst av Aristoteles på ön Evia i Grekland.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X