Annons

Christian Abrahamsson:Singapore var förberett på ett virus från Kina

En bild från shoppingcentrumet AMK Hub i Singapore.
En bild från shoppingcentrumet AMK Hub i Singapore. Foto: TT

Tre små ostasiatiska stater hade räknat med en pandemi med rötter i Kina. De har planerat, involverat fågelskådare, byggt vaktstationer och övat – och lyckats hantera covid-19 bättre än i princip alla andra länder. Det framgår av den franske antropologen Frédéric Kecks nya bok ”Avian reservoirs”.

Under strecket
Publicerad

År 2002 publicerade den franske antikvetaren och antropologen Marcel Detienne (1935–2019) en liten bok med titeln ”Comparer l'incomparable”, Att jämföra det ojämförbara. Kortfattat utgör Detiennes lilla bok ett generalangrepp mot dem som har hävdat att skillnaderna mellan olika kulturer och tidsepoker är så radikala att det inte är meningsfullt att jämföra dem med varandra. Den jämförande metoden har i och för sig aldrig försvunnit, den utgör rentav grundstommen i en lång rad empiriska vetenskaper, men Detienne vill ta det jämförande projektet ännu längre genom att jämföra det radikalt olika, ”det ojämförbara”. 

I samband med den pågående covid-19-pandemin har Detiennes uppmaning fått särskild aktualitet. Frågan aktualiseras på flera nivåer när vi dag för dag rituellt följer nyhetsrapporteringen och presskonferenserna. Vi visas kurvor över antalet döda globalt, nationellt och regionalt. Vi talar om strategier, om tidsförlopp och om skillnader i juridiska, kulturella och sociala system och mönster. Vi lär oss nya ord och begrepp för att kunna göra nya jämförelser, jämförelser som tidigare enbart genomfördes av en liten grupp experter; flockimmunitet, R-tal, asymptomatisk smitta. En ny värld av jämförelser har öppnats, och många är de som frenetiskt arbetar med att fylla den med mening och göra jämförelserna begripliga. Som varje forskare som arbetar med ett jämförande perspektiv vet kräver jämförandet med nödvändighet en abstraktion och ett omdömesfullt val av vad som ska jämföras. Jämförandet handlar, som vi bör komma ihåg, inte enbart om att upptäcka likheter utan även om att förstå skillnader.

Annons
Annons
Annons