Annons

Lars Burman:Silverbibeln och den svenska självbilden

Codex argenteus, ”Silverbibeln”, donerades till Uppsala universitet av Magnus Gabriel De la Gardie (1622–1686).
Codex argenteus, ”Silverbibeln”, donerades till Uppsala universitet av Magnus Gabriel De la Gardie (1622–1686). Foto: Uppsala universitetsbibliotek  

Hans bokgåva till Uppsala universitet är den mest storslagna som någonsin överlämnats i Sverige. Förmodligen motiverades Magnus Gabriel De la Gardie av förhoppningen att Silverbibeln och de andra ovärderliga handskrifterna skulle bidra till bilden av Sverige som civilisationens vagga.

Under strecket
Publicerad

Idag är det 350 år sedan Magnus Gabriel De la Gardie överlämnade Silverbibeln, Uppsala-Eddan och 63 andra handskrifter till Uppsala universitet. Det är den mest storslagna bokgåva som någonsin överlämnats i Sverige, och frågan är om det inte också är den märkvärdigaste satsning en privatperson gjort på svensk forskningsinfrastruktur. Som av en händelse återinvigs idag Uppsala universitetsbiblioteks utställningssal i ett nyrenoverat Carolina Rediviva.

Aristokraten De la Gardie var inte bara rikskansler utan även kansler för Uppsala universitet. När han den 14 juni 1669 skänkte samlingen hade han flera skäl. Ett var att han inte ville ha den kvar i privat ägo – han var väl medveten om att värdesaker gärna kom bort vid arvsskiften: ”Den förändring ofta plägar med familjerne hända, när en frånfaller, att sådant kunde lätteligen bortkomma igen.” 

Annons
Annons
Annons