Annons

Sill lade grunden till turistparadisen

Smögen.
Smögen. Foto: Marianne Løvland/TT

Idag tar jag mig an en typisk sommarfråga, länkad till svensk västkustturism. Många svenskar, liksom utländska besökare, fascineras av de vackra fiskelägena i Bohuslän, med Smögen som paradexempel. Men hur länge har de existerat? Rör det sig om ett fenomen med rötter i medeltiden, eller har fiskelägena bara några sekler på nacken?

Under strecket
Publicerad

Svar: det senare. Just Smögen är faktiskt en bra utgångspunkt, eftersom platsens historia är väl dokumenterad. Ortnamnet kan inte spåras längre tillbaka än till början av 1700-talet. Smögen kommer av verbet ”smyga”, vilket troligen syftar på Smyghålet, det trånga sundet mellan ön Smögen och ön Kleven. Att platsen överhuvudtaget växte fram berodde på det stora uppsvinget i kustfiske som ägde rum för två och ett halvt sekel sedan.

Dessförinnan hade fisket i Bohuslän bedrivits på ett betydligt mer småskaligt sätt än vi är vana vid att tänka oss näringen idag. Under medeltiden var fiske en bisyssla till jordbruket. Bönderna förfogade inte sällan över bodar vid stranden, men de saknade fasta kustbostäder. Under 1500- och 1600-talen utvecklades så kallade strandsittarsamhällen i kustbandet, men även då rörde det sig främst om bondenybyggen. Gårdarna och byarna anlades där jordbruksmarken var god, inte nödvändigtvis där fisket var bäst.

Annons
Annons
Annons