Annons

Johan Lagerkvist:Silkesvantarna byttes mot boxhandskar

Barack Obama började sin tid som president med en mjuk attityd mot Kina. Men silkesvantarna gav dålig utdelning och sedan utrikesminister Clinton börjat tala om en ny informationsridå har tonläget mellan länderna höjts.

Under strecket
Publicerad

Det drar allt kallare i förbindelserna mellan USA och Kina. Detta ligger inte i linje med den rationella och resultatorienterade dialog som har börjat föras mellan länderna. Efter den globala finanskrisens utbrott myntades begreppet G2 (Group of 2) för att beskriva denna viktiga relation. Såväl kinesiska som amerikanska ledare ogillar tanken på ett G2, eftersom länderna har allianser eller samarbeten inom skilda organisationer och uppfattar sig som ledare för i-länder eller u-länder. Därtill råder under ytan ömsesidig misstro avseende de långsiktiga intentionerna mot den andre.

Det är dock ett faktum att den högnivådialog som förs mellan dem inte längre benämns vara enbart av ekonomisk utan också av strategisk natur. Det har funnits en viss oro bland stora maktblock, till exempel EU, och länder som Japan och Indien, för att USA och Kina skulle göra upp om världens ödesfrågor bakom lyckta dörrar. Det må gälla världsekonomin, klimatfrågan, eller spridningen av kärnvapen.

Annons
Annons
Annons