Annons
X
Annons
X
Konst
Recension

Sigrid Sandström, Between us Sigrid Sandström i skickligt dubbelspel

En gul plastfilm täcker gallerifönstren till Sigrid Sandströms två utställningar på olika adresser. Därinne möter ett abstrakt måleri som lockar Håkan Nilsson till psykologisk reflektion.

Installationsvy ur Sigrid Sandströms ”Between us”.
Installationsvy ur Sigrid Sandströms ”Between us”. Foto: Cecilia Hillström Gallery

Sigrid Sandström, Between us

Genre
Måleri
Var
Cecilia Hillström Gallery, Hälsingegatan 43 och Galleri Gunnar Olsson, Fredsgatan 12

TOM 19 december

Förra året presenterade Sigrid Sandström verket ”split version” på utställningen ”Thinking through painting”, där betraktaren ställdes inför två liggande avgjutningar av en målnings fram- och baksida. Verket kan förstås som en konsekvens av det måleri Sandström har utvecklat under de senare åren, där ett visuellt, illusoriskt landskapsorienterat måleri sakta fått lämna plats för ett undersökande av konstformens pragmatiska sidor. På ”Thinking through painting” fokuserade Sandström på dukens fysiska egenskaper, vilket också underströks av titeln: split version – inte split vision.

Med utställningen/arna ”Between us” på gallerierna Olsson och Cecilia Hillström står betraktaren åter inför en klyvnad, fast här är det utställningen som delas i två. Vad som befinner sig ”between us” är dock inte så enkelt att avgöra. På en omedelbar nivå handlar det förstås om en koppling mellan två av Stockholms gallericentra, mellan Hälsingegatan och Fredsgatan, där ”between” lika gärna kan tolkas som något som ligger emellan två kontrahenter som en överenskommelse mellan ”oss”. I värsta fall kan man se det som ett koketterande mellan maktfaktorer, där ”between” kopplar samman vissa spelare och utesluter andra: de som inte är ”us”.

När jag närmar mig utställningslokalerna blir det redan utifrån tydligt att ”between” kan tolkas på flera andra olika vis. Fönstren har täckts in i en gul plastfilm, vilket poängterar skillnaden mellan att vara utanför och att vara innanför. Fönstren framstår själva som ett ”between”, vilket jag uppfattar som en viktig självreflektion, snarare än ett självförhärligande.

Annons
X

Inne i själva utställningsrummet möter ett abstrakt måleri blandat med flera, stora speglar. Målningarna fortsätter på de vägar Sigrid Sandström slagit in på de senaste åren, där mer amorfa former kontrasteras mot skarpa, till synes ovanpåliggande geometriska former och streck. Vid närmre anblick ser man att de amorfa delarna ofta inte är målade, utan närmast uttryckta på dukarna med olika tygsjok så att veckbildningen lämnar tydliga avtryck, som ett slags monotypier. Här finns också en klyvnad, ett between som ligger mellan det amorfa och geometrins precisa tilltal.

”Utan titel”, 2015, Sigrid Sandström. Foto: Per-Erik Adamsson

Att ”between us” också ska förstås som en inre klyvnad förstärks av de många speglar som möter i utställningsrummen. På Galleri Olsson bildar tre lika stora målningar och en spegel en kub som står mitt i rummet. Spegeln är placerad så att den är det första betraktaren möter när denne kliver in i rummet.

Psykoanalytikern Jacques Lacan beskrev olika former av speglandet som centrala för identitetsskapandet; att se sig i en spegel är avgörande för kunna förstå sig själv som enskild individ. Samtidigt, påpekar Lacan, innebär detta att det finns ett glapp, ett ”between” i själva fundamentet för vår självförståelse.

På Galleri Olsson spelar Sigrid Sandström skickligt med dessa bilder. Spegeln flankeras av två målningar vilka bägge, vända från varandra, är upptagna med ett spel av inre dynamiker och klyvnad. Men målningen som befinner sig på spegelns motsatta sida följer andra principer. Här är det som konstnären låtit de svarta färgfälten flyta ut över duken så att organiska former bildas. I kontrast till spegelns (själv)kontrollerande funktioner står vi här inför det frisläppt oorganiserade. ˝Between us”, mellan oss, tycks installationen säga, konstitueras jaget.

Annons
Annons
X

Installationsvy ur Sigrid Sandströms ”Between us”.

Foto: Cecilia Hillström Gallery Bild 1 av 2

”Utan titel”, 2015, Sigrid Sandström.

Foto: Per-Erik Adamsson Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X