Annons
X
Annons
X

Siffrorna för vindkraft stämmer inte

[object Object]
Vindkraftverk som uppförs i Kalmarsund. Foto: LARS PEHRSSON

REPLIK | VINDKRAFT

Idag släpper Timbro en rapport som de har döpt till
Svensk vindkraft – 215 miljarder senare, och som presenteras på
Brännpunkt. Statsvetaren och opinionsanalytikern Per Nilsson har ”kartlagt den ekonomiska och klimatmässiga konsekvensen av en vindkraftsutbyggnad i Sverige”. Detta stämmer tyvärr inte. Nilsson har istället konsekvent förvanskat information och dragit medvetet felaktiga slutsatser i syfte att svartmåla vindkraften som en ineffektiv och dyr energikälla.

Vi som skriver den här artikeln har tagit del av rapporten innan den väl släpptes. Därför kommer vi nu bemöta några av de felaktigheter och förvillande slutsatser som rapporten presenterar.

Hela Timbros rapport genomsyras av en påtaglig vindkraftsskeptisk ton. Det är tydligt att slutsatserna var dragna innan arbetet påbörjades och att information aktivt har valts ut för att passa rapportens syfte, utan någon ambition av vetenskapligt angrepp. Signifikativt för detta är avsaknaden av referenser till refereegranskade artiklar. Merparten av referenserna hänvisar istället till tidningsartiklar och insändare från skribenter som delar Nilssons fastlagda uppfattning om vindkraft.

Annons
X

De 215 miljarder som Per Nilsson hävdar att vindkraften kostar har han räknat ut med en egenpåhittad och märklig formel. Först har Nilsson räknat ut ett medelvärde av tre kostnadsupppskattningar av vindkraften. Två av uppskattningarna kommer från debattartiklar, varav den ena från vindkraftmotståndarna Jonny Fagerström och Marian Radetzki. Den tredje från Svensk Vindenergi, vars siffror dock är justerade från 46 till 110 miljarder. Efter att han har räknat ut medelvärdet lägger han till uppskattade kostnader för anpassning av elnätet.

Detta resulterar i att vindkraftsutbyggnaden skulle kosta 215 miljarder, enligt Nilsson. Uträkningen är uppenbart oseriös och det är tydligt hur Nilsson har strävat efter att komma undan med att presentera en så hög kostnad som möjligt.

Vidare hänvisar Nilsson till en rapport från Elforsk när han hävdar att vindkraftsel är nästan dubbelt så dyr som el från vattenkraft och kärnkraft. Här väljer Nilsson, som så ofta annars i rapporten, att plocka russinen ur kakan. Genom att enbart titta på utvalda siffror och årtal får Nilsson det att framstå som om vindkraften generellt sett är väldigt mycket dyrare. Skillnaden som Nilsson anger gäller för den dyraste formen av havsbaserad vindkraft, inte den typ av landbaserad vindkraft som skulle vara mest relevant att jämföra med. Använder man andra siffror och tidpunkter skulle man utifrån samma rapport lika gärna kunna hävda att vindkraftsel är billigare än kärnkraftsel.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi avslutar med Nilssons mest passande citat: ”Det är svårt att tänka sig någon annan debatt där tonläget är så pass högt och faktabasen så grund som i vindkraftsfrågan.”

  Faktabasen i Timbro och Nilssons ”rapport” är nämligen så grund att den ligger på havets botten.

  OSKAR ENGLUND

  civilingenjör och industriell ekolog, skribent på
  www.ekologistas.se

  LORENTZ TOVATT

  grön debattör och skribent på
  www.supermiljöbloggen.se

  Annons
  Annons
  X

  Vindkraftverk som uppförs i Kalmarsund.

  Foto: LARS PEHRSSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X