Annons

Sida: Vi agerar direkt vid oegentligheter

Att pengar som ska gå till de allra fattigaste människorna i världen inte når fram är självklart oacceptabelt. Vi tar arbetet mot korruption på allra största allvar, skriver Johanna Wallmo Wahlgren, chefscontroller Sida, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Vi välkomnar den debatt om kontroll och krav i biståndet som Ludvig Aspling (SD) tar upp på SvD Debatt 7/11. Det är viktigt att den förs och att allmänheten får kunskap om hur det svenska utvecklingssamarbetet ser ut och fungerar. När Aspling skriver att biståndsmyndigheten Sidas arbete mot korruption och oskäliga ersättningar är mycket bristfälligt är det viktigt att debatten bygger på fakta.

Även inom biståndsbranschen finns oskäliga löner och att komma tillrätta med detta är viktigt för biståndets effektivitet och trovärdighet. Sida och Sverige driver också frågan internationellt – i dialog med våra partnerorganisationer och inom FN-systemet och andra multilaterala organ.

Annons
Annons
Annons