Shelton osäkert efter ägarbråk i juletid

En av förra årets börsvinnare kryddade i december anrättningen med en fejd mellan storägarna. Utsikterna för 2014 är goda, men osäkerheten runt bolaget är för stor för ett köp i nuläget. Avvakta, tycker tidningen Aktiespararen.

Under strecket
Publicerad
ED ANDRIESKI/AP.
Foto: ED ANDRIESKI/AP.
Annons

Shelton Petroleum heläger oljefält i Ryssland och deläger fält i Ukraina tillsammans med landets största oljebolag. Bolaget har skiljt ut sig från många andra små råvarubolag genom att leverera enligt uppgjorda planer och mer därtill.

Under de två senaste åren har produktionen trefaldigats, från drygt 200 fat per dag 2011 över knappt 500 fat 2012 till över 600 fat under tredje kvartalet 2013. Även om volymerna är relativt små finns betydande stordriftsfördelar vid högre produktion, vilka materialiseras i en rörelsemarginal på över 30 procent. Det förslår inte hela vägen för att underbygga den trefaldigade aktiekursen i fjol, men dagsproduktionen på över 1000 fat per dag i oktober och november gör det. Av allt att döma blev fjärde kvartalet starkt, och utsikterna för 2014 är goda.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons