Annons

Sharia och de parallella rättssystemen

MUSLIMSK RÄTT. Shariabegreppet och den islamiska familjerättens ställning i de sekulära staterna har debatterats intensivt de senaste åren. Mosa Sayeds avhandling Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige kastar ljus över relationen mellan islam och familjerelationer i Västeuropa.

Under strecket
Publicerad

För drygt två år sedan höll Rowan Williams, den engelska ärkebiskopen av Canterbury, en föreläsning där han diskuterade religiösa gruppers rättigheter i sekulära stater. Många tolkade innehållet i föreläsningen som om ärkebiskopen argumenterade för skilda och parallella rättssystem där exempelvis brittiska muslimer skulle ha rätt att få egna lagar erkända av staten. Den massmediala debatten blev intensiv. Några påstod att det redan fanns närmare ett hundratal shariadomstolar i landet som opererar utanför landets lagar och att vanliga fall rör skilsmässor och vård av barn. Andra underströk att själva begreppet shariadomstol är missvisande. Det finns snarare ett antal fullt lagliga ”sharia councils” som hjälper muslimer att på frivillig väg lösa konflikter utanför domstolssystemet. Men dessa har ingen rätt att, till exempel, upplösa äktenskap.

I många länder i Västeuropa har frågan om sharia, lag och moral debatterats intensivt de senaste åren. Inför valupptakten 2006 skickade exempelvis Mahmoud Aldebe, dåvarande ordförande i Sveriges muslimska förbund, ett öppet brev till alla svenska partier där han krävde att svenska muslimer skulle ges särskild status som religiös minoritet. Detta skulle bland annat underlätta för muslimer att följa det han kallade ”den islamiska familjelagstiftningen”. Inte bara de svenska partierna, utan också representanter för andra muslimska organisationer i Sverige och medlemmar i Aldebes egen organisation, tillbakavisade kraven.

Annons
Annons
Annons