Annons

SFI-lärare: Förakt för kunskap och utbildning

SFI-undervisning på Mölleskolan i Sibbhult i Östra Göinge i januari i år.
SFI-undervisning på Mölleskolan i Sibbhult i Östra Göinge i januari i år. Foto: Tomas Oneborg

Academedia visar med sitt inlägg att företaget saknar respekt för den viktiga och komplexa uppgift som sfi-lärare ställs inför. Det skriver flera SFI-lärare i en replik.

Under strecket
Publicerad

I en debattartikel på SvD Debatt 12/10 argumenterar företrädare för utbildningsföretaget Academedia för att man ska slopa behörighetskraven för sfi-lärare. Mot bakgrund av att behörighetskraven för sfi-lärare (lärarexamen + 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk, motsvarande en termins högskolestudier) är mycket lågt ställda i jämförelse med kraven för de flesta andra lärarkategorier speglar detta ett förakt för kunskap och utbildning som är minst sagt förvånande för en utbildningsverksamhet. Det är häpnadsväckande att anordnare med så liten förståelse och respekt för den viktiga och komplexa uppgift som sfi-lärare ställs inför kan få förtroendet att anordna sfi-utbildning över huvud taget.

Skollagen föreskriver att all skolverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta verkar dock inte bekymra företrädarna för Academedia som vill undanta just sfi från styrdokumentens kvalitetskrav och anställa ”kompetenta” lärare utan ens en termins studier i undervisningsämnet. Vilka kriterier som ska gälla för sådana ”kompetenta” lärare anges dock inte. Med lärare utan formell kompetens är det svårt att se hur man ska kunna leva upp till kravet på ett vetenskapligt förhållningssätt, ett krav som enligt Skollagen omfattar även verksamheternas ledning.

Annons
Annons
Annons