X
Annons
X

Sexuellt kränkta elever lämnas i sticket

Handläggningen hos DO och BEO/Skolinspektionen skiljer sig åt i kränkningsärenden. Resultatet kan bli att en elev som blir retad har större möjligheter att få upprättelse än en som blir sexuellt utsatt, skriver Ann-Marie Begler och Caroline Dyrefors-Grufman.

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO, tar varje år emot drygt 1000 anmälningar om kränkningar i skolan.

BEO är en funktion inom Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkningar och fattar beslut som kan kritisera skolor och skolhuvudmän och kräva åtgärder. BEO kan också fatta beslut om skadestånd till den enskilde om skolan inte har gjort tillräckligt för att utreda och sätta in åtgärder när elever kränker andra elever. Frågor om kränkande behandling finns också med i många av de anmälningar som Skolinspektionen i övrigt utreder. Skolinspektionen kan i vissa situationer vitesförelägga huvudmännen vid allvarliga missförhållanden.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X