Annons
X
Annons
X

Sexköpslagens effekter på prostitution och trafficking

REPLIK | SEXKÖPSLAGEN

Augustín och Persson kritiserar på Brännpunkt (15/7) utvärderingen av sexköpslagen. De kritiserar påståendet att mängden prostitution i Sverige har minskat och att utredningen inte presenterar bevis för att mängden trafficking minskat. Vi ska inte försvara utvärderingen av sexköpslagen i sig men presentera vår forskning som säger något om effekterna av sexköpslagen.

Med hjälp av två datakällor över förekomsten av trafficking (från IOM och ILO) visar vi att de länder i Europa där det är förbjudet att köpa sex (eller där både köp och försäljning är förbjudet) är mängden trafficking mycket lägre än i länder där prostitution är lagligt.

Tyvärr är den tillgängliga datan om trafficking dålig men att två olika datamaterial ger samma resultat är försäkrande. Vi kan inte med säkerhet säga att förbud av sexköp orsakar minskad trafficking men resultaten ger en tydlig indikation om att så är fallet.

Annons
X

När det gäller sexköpslagens effekter på den totala mängden prostitution har vi studerat det norska förbudet mot sexköp från 2009. Vad vi kan se är att människor i anonyma undersökningar rapporterar att de känner färre som köpt sex under de senaste månaderna efter lagens införande. Detta kan dock bero på att människor underrapporterar när aktiviteten gjorts olaglig även om undersökningen är anonym och gäller vänner och inte en själv.

En utvärdering av de kortsiktiga effekterna av sexköpsförbudet i Bergen visar att mängden gatuprostitution sjunkit, att mängden internetannonser för prostitution minskat, och att inga nya arenor för sexköp upptäckts. Det kan också noteras att antalet ärenden hos det nationella ROSA-projektet (som hjälper traffickingoffer) ökat i 2009 i jämförelse med 2008 när det gäller tvångsarbete men minskat när det gäller trafficking för sexuella ändamål.

Det behövs mer forskning på området; men det vår forskning visar är att det finns klara indikationer om att sexköpslagen haft effekter på mängden prostitution och trafficking.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  NIKLAS JAKOBSSON ANDREAS KOTSADAM

  Norwegian Social Research (NOVA) och Göteborgs universitet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X