Annons
X
Annons
X

”Sexköpslagen värnar mänskliga rättigheter”

Det är dags att slå ett slag för den svenska sexköpslagen som särskilt bör uppmärksammas idag, på FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter. Prostitution är den främsta orsaken till att fenomenet människohandel existerar, skriver Malin Roux Johansson, grundare och verksamhetschef för Realstars.

Malin Roux Johansson
Malin Roux Johansson Foto: Anna Sigvardsson

DEBATT | SEXHANDEL

Prostitution utgör den främsta orsaken till att människohandeln fortfarande existerar och ökar i Europa. Det är viktigt att problemet uppmärksammas. Den svenska sexköpslagen har effektivt minskat efterfrågan och därmed också människohandeln i Sverige.

Många EU-länder ligger fortfarande efter med liknande lagstiftning och sexhandeln är där ett omfattande problem. Enligt EU:s traffickingdirektiv ska EU:s medlemsländer ta sitt ansvar och motverka efterfrågan där människor blir utnyttjade av människohandeln. Den svenska sexköpslagen är ett nytt och utmanande sätt att se på problemet och EU-länder kan lära sig mycket av vår lagstiftning. Det är dags att slå ett slag för den svenska modellen som står upp för mänskliga rättigheter som särskilt bör uppmärksammas just idag.

Idag, den 10 december, firas FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter. Syftet är att lyfta fram att alla människor har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Människohandeln utgör en grov kränkning och bryter mot flera grundläggande mänskliga rättigheter.

Annons
X

Det är lätt att glömma bort att prostitution är den främsta orsaken till att fenomenet människohandel existerar. Kvinnor i Europa utnyttjas dagligen i prostitution samt utsätts för fysiskt våld och lider av posttraumatisk stress. Trots detta argumenterar fortfarande en del mot ett införande av nationella sexköpslagar.

Sverige var det första europeiska landet som tog ett viktigt kliv genom införandet av sexköpslagen 1999. Svensk sexköpslag ger signaler om viktiga värderingar för allas lika värde och 72 procent av befolkningen stöder den enligt prostitutionskartläggningen 2014. Det har blivit socialt oacceptabelt att köpa sex i Sverige. EU-länder som exempelvis Tyskland och Nederländerna utvecklats i motsatt riktning, där avregleringar ökat efterfrågan och sexköpsturism är ett faktum.

Den svenska sexköpslagen har inspirerat Norge, Island och Nordirland som har liknande lagar och Frankrike som är på väg att införa en sexköpslag vilket förhoppningsvis sker nästa år. I Bryssel går arbetet i rätt riktning och 2014 fick den brittiske EU-parlamentarikern Mary Honeyball sin icke-bindande resolution framröstad i EU-parlamentet av sammanlagt 343 parlamentariker. Den säger att EU-länderna bör minska efterfrågan på prostitution genom att straffa sexköparna och inte personer som befinner sig i prostitution. Resolutionen förordar den svenska sexköpslagen.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I debatten framgår det än mer tydligt att det behövs en lagstiftning som gör köparna ansvariga och EU-kommissionen menar att man måste följa pengarna. Enligt direktivet från 2011 ska EU:s medlemsländer överväga att göra det brottsligt att använda sig av och utnyttja offer för människohandel, med vetskap om att personen är ett offer. En liknande lagstiftning finns idag i Finland där det är en kriminell handling om den som köper sex är medveten om att offret utsätts för människohandel. Lagen har inte helt oväntat visat sig svår att tillämpa och blir utan fällande domar, då sexköpare hävdar att de inte visste. Därför ändrades lagen i somras och kravet om att känna till människohandel har tagits bort. I Frankrike har man bedömt att den finska lagstiftning är svår och resurskrävande då den förutsätter att polis ska kunna identifiera olika köpare och offer.

  Det politiska arbetet i Bryssel går i rätt riktning då lagstiftning är på agendan och nästa år ska länderna rapporter om sitt arbete enligt direktivets åtagande. Då blir det viktigt att se vad länderna gjort för att minska efterfrågan. Processen i EU tar tid men det som debatteras på EU-nivå idag kan bli morgondagens norm i hela Europa. I Sverige har vi ett effektivt verktyg i kampen mot trafficking att luta oss mot. Lagen är en bas och hjälper oss att motverka efterfrågan.

  Det är viktigt att vi står på oss, att politiker och andra beslutsfattare står upp och bevisar för övriga länder inom EU att vi tillsammans kan bidra till att skydda offer från exploateringen och bidra till att stoppa den cyniska människohandeln som gynnas av pengar från köparen.

  Malin Roux Johansson

  grundare och verksamhetschef för Realstars

  Annons
  Annons
  X

  Malin Roux Johansson

  Foto: Anna Sigvardsson Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X