Annons
X
Annons
X

Sexköpslagen är en flopp

LYSSNA PÅ SEXSÄLJARNA. Tanken med Sveriges unika sexköpslag var att den skulle förändra folks attityder, begränsa sexköpen och hjälpa sexsäljarna till ett bättre liv. Men lagens mål har inte nåtts på någon punkt, skriver moderaten Per Hagwall och liberalen Erik Svansbo.

För de liberala partier vi en gång gick med i var det viktigt att åtgärder fick avsedd verkan, inte att de såg bra ut på papperet. Vi var också emot regleringar av vad vuxna människor frivilligt gjorde med varand­ra utan att någon skadades.

Därför motsatte sig våra partier införandet av sexköpslagen 1999. Våra argument emot visade sig senare stämma till punkt och pricka.

Oberoende forskare som Petra Östergren har visat att lagen inte löste några verkliga problem, den bara sopade dem under mattan och förvärrade dem.

Annons
X

Försäljningen av sex florerar kanske mer än någonsin, men den har flyttats från gatan till främst internet.

Det finns ingen officiell utvärdering som visat positiva effekter av sexköpslagen för dem den påstod sig hjälpa. Ingen svensk officiell utvärdering över huvud taget. Alla sådana initiativ blockerades så länge socialdemokraterna satt vid makten.

Det finns däremot en norsk utredning. Den leddes av professor Ulf Stridbeck och dess slutsatser ledde till att den norska regeringen i december 2004 valde att inte följa det svenska exemplet med ensidig kriminalisering. Rapporten, ”Sexkjøp i Sverige og Nederland”, JD Rapport 2004 – www.jd.dep.no, refererades av ordföranden Ulf Stridbeck på SvD Brännpunkt den 14 februari 2005.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Att driva sexhandeln under jorden gjorde de prostituerade mer utsatta och det blev svårare att komma åt verkliga problem som trafficking och utnyttjande av underåriga.

  Tidigare kunde kunderna rapportera till polisen om de sett något som tydde på tvång och utnyttjande. Nu hotas sådana vittnen istället av fängelse (Rikskriminalpolisen 2004).

  Före jul publicerade Socialstyrelsen sin tredje prostitutionsrapport sedan år 2000. Den är unik i och med att den för första gången också tar in åsikter från sexsäljarna själva. Rapporten utvärderar inte lagen explicit men även den visar klart att sexköpslagen är ett misslyckande.

  Sexköpslagens mål var att hjälpa sexsäljarna, att förändra folkets attityder och att lagen skulle sprida sig till andra länder. Men av tillgängliga fakta att döma har den förvärrat situationen för sexsäljarna.

  De enda attityder den lyckats förändra är de svenska politikernas – i en repressiv riktning – och lagens spridningseffekt har uteblivit.

  Nu är det äntligen beslutat om en utredning om lagens effekter. Men direktiven är försenade och det finns mycket oroande tecken på att utredningen – oavsett vad den kommer fram till – ska bakbindas. Den kommer inte under några omständigheter att få föreslå ett avskaffande av sexköpslagen.

  I början av januari var en brittisk delegation här inför en översyn av de brittiska prostitutionslagarna.

  Biträdande inrikesminister Vernon Coaker träffade den vanliga uppsättningen svenska myndighets­representanter, men också strippan Pye Jakobson, representant för sexsäljarnas nätverk. Mötet rapporterades utförligt i BBC men knappast alls i svenska medier. Pye Jakobson reste sedan som inbjuden talare till det brittiska parlamentet (!).

  I den svenska riksdagen kunde man den 23 oktober 2007 höra justitieminister Beatrice Ask säga följande om Europarådets rekommendation att låta prostituerade komma till tals i alla frågor som rör dem:

  “Det är en främmande syn, en ståndpunkt som är väldigt svår att förena med den syn på prostitution som jag tycker att man ska ha”.

  Resten av debattörerna – från ­höger till vänster – var ense med justitieministern om att de visste bättre än de som faktiskt levde i verksamhetens verklighet.

  Den enda som vågade opponera sig var den moderate riksdagsmannen, vicepresidenten i Europarådets parlamentariska församling, Göran Lindblad. För alla de andra gällde fortfarande linjen att inte lyssna på dem vars intressen man påstår sig företräda – de kvinnor och män som säljer sex.

  Det minsta man kan begära är att den kommande utredningen ska få göra en kritisk genomgång av lagens effekter, stå fri att höra sexsäljarnas åsikter och stå fri att föreslå de åtgärder den bedömer är riktiga.

  Även om slutsatsen blir att lagen bör avskaffas.

  Per Hagwall

  ledamot (m) i Bromma stadsdelsnämnd

  Erik Svansbo

  andre ersättare i riksdagen (fp), Norrköping

  Fotnot: I kväll medverkar sexsäljaren “Isabella Lund” i Stina Dabrowskis ­debattprogram i SVT.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X