X
Annons
X

Hillevi Hellberg: Sex var en fråga om makt för antikens greker

Eros och Psyche av Francois-Edouard ­Picot (1786–1868).
Eros och Psyche av Francois-Edouard ­Picot (1786–1868). Foto: Erich Lessing / IBL

I mötet med källor från det antika Grekland kommer man att förr eller senare att drabbas av två motsatta upplevelser. Å ena sidan har man, utan att man riktigt uppfattat det, plötsligt tagit ett steg över årtusenden: under torra pergament­rullars knastergula yta börjar ett hjärta att slå och ur en vas med svart färg rinner rött blod. Å andra sidan är grekernas värld hopplöst ­avlägsen. Inte bara för att den når oss i ofullständiga fragment och skärvor, utan också för att det som viskar till oss från flydda tider är oss främmande. Också en ­filosof som Friedrich Nietzsche, som vilar så tungt på det grekiska arvet, erkänner detta grundläggande främlingskap: "de [grekerna] kan för oss inte vara vad ­romarna är. Man lär inte av grekerna – deras sätt är för främmande /…/ Vem har ­någonsin lärt sig skriva av en grek! Vem har någonsin lärt sig det utan romarna!" 

Eros och Psyche av Francois-Edouard ­Picot (1786–1868).

Foto: Erich Lessing / IBL Bild 1 av 2

”Eros triumf” av den danske skulptören Bertel Thorvaldsen.

Foto: Kim Petersen / IBL Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X