Sex strategier för att våga prata inför publik

Hjärtat bultar. Svetten rinner. Halsen blir rödflammig. Och hela klassen ser. Nästan var femte elev på högstadiet och gymnasiet känner stark ångest inför muntliga redovisningar. För många består talrädslan in i vuxenlivet. I två aktuella böcker – Daniel Sandins ”Talrädsla i skolan” och Susan Cains ”Den tysta kraften” – presenteras strategier för att våga göra sin röst hörd.

Under strecket
Publicerad
Annons

För att underlätta för blyga och talrädda elever låter lärare dem ibland få redovisa separat, inför bara läraren. Även om det görs i all välvilja, så kan det bli en björntjänst eftersom eleverna förstärks i sin negativa självbild och får bekräftat att de varken kan eller kommer att kunna lära sig att tala inför större grupper, konstaterar Daniel Sandin, gymnasielärare och författare till den nyutkomna boken ”Talrädsla i skolan”.

En grundläggande förutsättning för att bli av med talrädslan är i stället att öva sig på att prata inför grupp och att försöka stå ut med obehagskänslorna i stället för att försöka fly undan dem.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons