Annons

Sex strategier för att våga prata inför publik

Hjärtat bultar. Svetten rinner. Halsen blir rödflammig. Och hela klassen ser. Nästan var femte elev på högstadiet och gymnasiet känner stark ångest inför muntliga redovisningar. För många består talrädslan in i vuxenlivet. I två aktuella böcker – Daniel Sandins ”Talrädsla i skolan” och Susan Cains ”Den tysta kraften” – presenteras strategier för att våga göra sin röst hörd.

Under strecket
Publicerad
Annons
Annons
Annons