Annons

Sex söker visdom varannan tisdag

Sökare . Varannan tisdag träffas de, en grupp stockholmare som vill ha en andlig gemenskap utan att inbördes behöva vara eniga om vad andlighet egentligen är. De är typiska för ett fenomen som märks allt mer i västvärlden – människor som vill fördjupa sina liv utan krav på att tillhöra en religiös tradition.

Under strecket
Publicerad

Ingeborg Björkman, Svante Björklund, Susanna Hellsing, Marie Meijer-Falk (samtalsledare), Charlotte Bernadotte och Margareta Stiernspetz har träffats varannan tisdag i ett år för att tillsammans utforska sidor av sig själva som de förknippar med andlighet eller ”något större”.

Bild 1 av 1

Ingeborg Björkman, Svante Björklund, Susanna Hellsing, Marie Meijer-Falk (samtalsledare), Charlotte Bernadotte och Margareta Stiernspetz har träffats varannan tisdag i ett år för att tillsammans utforska sidor av sig själva som de förknippar med andlighet eller ”något större”.

Bild 1 av 1
Ingeborg Björkman, Svante Björklund, Susanna Hellsing, Marie Meijer-Falk (samtalsledare), Charlotte Bernadotte och Margareta Stiernspetz har träffats varannan tisdag i ett år för att tillsammans utforska sidor av sig själva som de förknippar med andlighet eller ”något större”.
Ingeborg Björkman, Svante Björklund, Susanna Hellsing, Marie Meijer-Falk (samtalsledare), Charlotte Bernadotte och Margareta Stiernspetz har träffats varannan tisdag i ett år för att tillsammans utforska sidor av sig själva som de förknippar med andlighet eller ”något större”.

För Svante innebär träffarna ett möte bortom religioner och redan färdiga föreställningar. Ingeborg tycker gruppen hjälper henne att öppna upp mot ”något större” och Margareta utvidgar sitt engagemang knutet till Svenska kyrkan. Charlotte ser en andlig gemenskap utan etiketter och Susanna lockas av det icke-dogmatiska.

Annons
Annons
Annons