Annons

Sex myter om sjukfrånvaron

Bra förslag som skulle kunna minska sjukfrånvaron, skyms i diskussionen av en rad myter och missuppfattningar. Det skriver Jan Lidhard, tidigare sakkunnig i finansdepartementet, som skriver att alltför sen rehabilitering inte fungerar. 

Under strecket
Publicerad

Sjukfrånvaron ökar sedan flera år på ett mycket oroande sätt. Många far illa i onödan och statsfinanserna belastas på ett allvarligt sätt. Företrädare för olika regeringar intar en bekymrad hållning. Dessvärre har denna hållning inte konkretiserats i riktigt skarpa förslag som skulle kunna minska sjukfrånvaron. Ett hinder för sådana förslag är att det i samhället finns alltför många missuppfattningar och myter om sjukförsäkringen och sjukfrånvaron:

1. Problemen handlar om sjukdom. Fel. De handlar om vilka konsekvenser sjukdomen får för arbetet. Debatten är alltför fixerad vid ömmande fall av sjukdom. Eller så hanteras arbetslivs- och familjeproblem som sjukdom (så kallad medikalisering). För övrigt berättigar sjukdom i sig inte till ersättning. Sjukförsäkringen är inte en sjukdomsförsäkring utan i väsentliga delar en omställningsförsäkring. 

Annons
Annons
Annons