Sex månadslöner för ett förlorat finger

Arbetslivet i Kina är ofta hårt, och det uppges kräva närmare 100000 dödsoffer varje år. Missnöjet jäser på många håll, men strejker är förbjudna och fackliga ledare har fängslats. Samtidigt skärper Kinas WTO-inträde konkurrensen, vilket väntas driva upp arbetslösheten de närmaste åren.

Under strecket
Publicerad
Annons

Hongkong
Ett fördärvat finger ersätts med sex månadslöner, och två fingrar med tio. Den som blir av med en hel arm ska få 20 månadslöner plus 75 procent av lönen fram till pensionsåldern.
Det är några exempel ur myndigheternas specificerade ”prislista” för arbetsskador i den östkinesiska provinsen Zhejiang.
Listan återgavs förra året av New York Times, som publicerat en serie inträngande artiklar om den hårda tillvaron för många av Kinas industriarbetare – till exempel risken att få en hand krossad om man bara ett ögonblick tappar koncentrationen i rutinmässiga rörelser.

Totalt leder arbetsskador till närmare 100000 dödsfall per år i Kina, uppgav den etablerade Hongkong-tidningen South China Morning Post i oktober.
De kinesiska myndigheterna strävar också på flera sätt efter skärpningar och förbättringar, inte minst i gruvorna där hundratals arbetare omkommit i uppmärksammade olyckor på senare år. En våg av rådgivningsbyråer har vuxit fram, för att hjälpa arbetare att ta vara på sina rättigheter.
Det finns gott om detaljerade regler som skydd för arbetstagare i Kina, men reglerna följs ofta dåligt.

Annons
Annons
Annons