X
Annons
X

Sex månaders lagring är illa nog

I opposition påpekade Beatrice Ask att alla register läcker. Idag tvingas hon göra det bästa möj­liga av EU-beslutet som hennes ­företrädare drev igenom. Det som innebär att information från svenskarnas abonnemang för fast telefoni, mobiltelefonabonnemang och internetacesser inom kort ska lagras för polisens eventuella behov. Hur länge lagringen ska få ske processas i regeringskansliet. Som SvD rapporterade igår lutar m åt ett år. C, kd och fp menar att minimitiden sex månader räcker. Då lagen saknar motstycke i brottsbekämpningssammanhang genom att lagring ska ske även om det inte finns ­någon brottsmisstanke, är den kortast möjliga lagringstiden den minst orimliga. Och Ask kan bara inte låta sig köras över av sina egna en gång till.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X