Sex fall där p-böter överklagats

Här ger juristen Fredrik Holst sex exempel på fall som har överklagats – och de tio vanligaste orsakerna till p-böter.

Under strecket
Publicerad
Annons

1. Lastplats upptagen av byggställning
Överklagandet från den som skulle leverera fyra kartonger kaffe bygger på att någon parkering i förbundszonen inte förelegat. Anledningen till att att fordonet ställdes på platsen var att den för varuleverenser avsedda parkeringsplatsen var upptagen av en byggställning. Uppställningen varade 15 minuter. Tingsrätten anser att det inte skäligen kan krävas att personen skulle ha avbrutit leveransen för att flytta fordonet. Bilisten friad.

2. Ändrade parkeringsregler
Innan den 1 april 2009 var parkeringen på Frescatiområdet i Stockholm avgiftsfri lördag och söndag. Från den 4 april ändrades taxan så att parkering är avgiftsbelagd alla dagar, dygnet runt. Vägmärkena vid infarten till området var dock de samma före och efter den 1 april 2009. På biljettautomaterna hade avgiftsrutan ändrats till “avgift alla dagar 00-24.” Enligt kontrollavgiftslagen kan avgift endast tas ut om parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning med vägmärken. Den tilltalade har gjort gällande att en tilläggstavla borde ha använts för att tydliggöra att parkering var avgiftsbelagd samtliga dagar. Den tilltalade uppsökte inte biljettautomaten. Tingsrätten ansåg det som som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgifter på grund av det ovan anförda. Bilisten friad.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons