Annons

Sex av tio tänker inte vaccinera sig vid ny pandemi

En majoritet av svenska folket skulle inte delta i ett massvaccinationsprogram om det utbröt en ny influensapandemi. Men yngre har blivit mer villiga att vaccinera sig, visar en undersökning som Sifo gjort åt SvD.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Efter narkolepsin som drabbade flera vid senaste pandemin är nu många tveksamma till vaccination.

Foto: Jack Mikrut/TT Bild 1 av 5

Grafik: SvD

Bild 2 av 5

Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten tycker att siffrorna är oväntat positiva.

Foto: Lena Katarina Johansson/Folkhälsomyndigheten Bild 3 av 5

Grafik: SvD

Bild 4 av 5

Grafik: SvD

Bild 5 av 5

Efter narkolepsin som drabbade flera vid senaste pandemin är nu många tveksamma till vaccination.

Foto: Jack Mikrut/TT Bild 1 av 1
Efter narkolepsin som drabbade flera vid senaste pandemin är nu många tveksamma till vaccination.
Efter narkolepsin som drabbade flera vid senaste pandemin är nu många tveksamma till vaccination. Foto: Jack Mikrut/TT

Det finns en utbredd skepsis mot massvaccinationsprogram för att stoppa pandemier, det visar resultatet från den opinionsundersökning som Sifo gjort åt SvD. Efter de många avslöjanden om biverkningar från massvaccinationen 2009–2010 ligger andelen som skulle vilja delta i ett nytt vaccinationsprogram på 37 procent. 59 procent uppger att de skulle säga nej till sprutan och fyra procent av de tillfrågade är osäkra.

Toivo Sjörén som är chef för opinionsundersökningar på Sifo menar att den mest signifikanta förändringen över tid – SvD lät Sifo ställa samma fråga 2011 – är att det nu är yngre som är minst skeptiska.

– Jämfört med de andra åldersgrupperna så är de klart mer villiga att vaccinera sig. 2009 var det de äldsta som var mest benägna, säger han.

Annons
Annons

Grafik: SvD

Bild 1 av 2

Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten tycker att siffrorna är oväntat positiva.

Foto: Lena Katarina Johansson/Folkhälsomyndigheten Bild 2 av 2

I åldern 50 till 64 är det en av fyra som svarar ja på frågan huruvida de vill delta i ett nytt massvaccinationsprogram.

Grafik: SvD
Grafik: SvD

Andra som är skeptiska till vaccinationsprogrammet är arbetare och LO-anslutna. 73 procent av dem som ser sig som arbetare skulle inte delta i en ny vaccinering, en siffra som ligger på samma nivå som 2011. Även SD-väljare utmärker sig som särskilt skeptiska mot programmet.

– Det kan finnas flera orsaker. Misstro mot myndigheter, men också utbildningsnivå. Saco-medlemmar till exempel är mer villiga, och de har ju generellt högre utbildningsnivå, men vi kan också se en skillnad hos alla som bara har grundskoleutbildning gentemot högskoleutbildade, säger Toivo Sjörén.

Under våren beslutade riksdagen att ge ersättning till dem som drabbades av biverkningar från vaccinet mot influensa 2009–2010. Nivån på ersättningen, som var högst 10 miljoner kronor per person, kritiserades av många.

Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten tycker att siffrorna är oväntat positiva.
Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten tycker att siffrorna är oväntat positiva. Foto: Lena Katarina Johansson/Folkhälsomyndigheten

Människors vilja att vaccinera sig kommer att vara helt beroende av hur riskbilden ser ut

Annons
Annons

Grafik: SvD

Bild 1 av 2

Grafik: SvD

Bild 2 av 2

På Folkhälsomyndigheten ser man siffrorna i Sifomätningen som oväntat positiva. Det är naturligt att människors vilja att vaccinera sig minskar när det inte föreligger ett direkt hot om smitta, det säger Anders Tegnell som är chef för epidemiologi och utvärdering på Folkhälsomyndigheten.

– Den senaste influensapandemin framhålls ju ofta som lindrig, och oavsett om det är sant eller falskt så kommer människors vilja att vaccinera sig vara helt beroende av hur riskbilden ser ut, säger han.

Under de senaste åren har de negativa konsekvenserna av massvaccineringen varit i fokus i medierna vilket också kan ha påverkat benägenheten att delta, menar Anders Tegnell. Även andra vaccinationsprogram har debatterats, som det mot livmoderhalscancer, men Folkhälsomyndigheten kan inte se en generell ovilja att vaccinera sig mot till exempel barnsjukdomar.

Grafik: SvD
Grafik: SvD

Räcker 37 procents deltagande för att göra det samhällsekonomiskt lönsamt med en massvaccination?

– Det beror på hur allvarlig sjukdomen är. Om den innebär sjukhusvistelse för alla drabbade så kan det rent hälsoekonomiskt räcka med ett lågt antal vaccinerade. Vi tittar också långsiktigt, vaccinationen kan göra att färre blir sjuka nästa säsong, säger Anders Tegnell.

Han tycker att det är bra att från myndigheternas håll vara medveten om hur benägenheten att delta i ett vaccinationsprogram ser ut hos svenska folket. Men man kommer inte att vidta några åtgärder för att få upp antalet som vill delta just nu.

– Jag tror inte att det finns någon poäng att försöka övertyga folk i dag inför nästa pandemi, det måste man börja jobba med den dag som pandemin dyker upp.

Grafik: SvD
Grafik: SvD
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons