”Separera valen och håll dem vartannat år”

Räkning av valsedlar i vallokalen på Kockum Fritid i Malmö 2018.
Räkning av valsedlar i vallokalen på Kockum Fritid i Malmö 2018. Foto: Johan Nilsson/TT

Val vartannat år – vid ett tillfälle till kommuner och landsting, vid ett annat till riksdagen – bör verka politiskt aktiverande för medborgarna och kan minska demokratiunderskottet. Det skriver professor emeritus Olof Ruin.

Under strecket
Publicerad
Annons

Man har tillsatt en ny grundlagsutredning med uppdrag att bland annat se över formerna för ändring av själva grundlagarna. Det är utmärkt. På denna sida uttryckte jag i höstas en oro över att grundlagsändringar enligt gällande ordning kan vidtas av nyvald riksdag med bara enkel majoritet efter att tidigare ha förklarats vilande. Vidare är det utmärkt att denna nya grundlagsutredning skall omfatta representanter för alla i riksdagen representerade partier oavsett om man gillar dem eller inte. Därmed upprepas inte det magplask som Mikael Damberg gjorde sig skyldig till när han för en tid sedan ville diskutera den tilltagande brottsligheten med alla partier utom med Sverigedemokraterna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons