Annons

”Separera valen och håll dem vartannat år”

Räkning av valsedlar i vallokalen på Kockum Fritid i Malmö 2018.
Räkning av valsedlar i vallokalen på Kockum Fritid i Malmö 2018. Foto: Johan Nilsson/TT

Val vartannat år – vid ett tillfälle till kommuner och landsting, vid ett annat till riksdagen – bör verka politiskt aktiverande för medborgarna och kan minska demokratiunderskottet. Det skriver professor emeritus Olof Ruin.

Under strecket
Publicerad

Man har tillsatt en ny grundlagsutredning med uppdrag att bland annat se över formerna för ändring av själva grundlagarna. Det är utmärkt. På denna sida uttryckte jag i höstas en oro över att grundlagsändringar enligt gällande ordning kan vidtas av nyvald riksdag med bara enkel majoritet efter att tidigare ha förklarats vilande. Vidare är det utmärkt att denna nya grundlagsutredning skall omfatta representanter för alla i riksdagen representerade partier oavsett om man gillar dem eller inte. Därmed upprepas inte det magplask som Mikael Damberg gjorde sig skyldig till när han för en tid sedan ville diskutera den tilltagande brottsligheten med alla partier utom med Sverigedemokraterna.

Samma år som denna nya utredning börjar sitt arbete har det också gått femtio år sedan Sveriges konstitutionella liv förändrades på ett ganska genomgripande sätt. Hösten 1970 ägde sålunda för första gången allmänna val rum samtidigt till riksdag, landsting och kommuner. Denna samtidighet hade föregåtts av ganska hårda förhandlingar mellan partierna om att ersätta den hundra år gamla tvåkammarriksdagen med en enda kammare. I valet 1970 kom även de regler för första gången att tillämpas för fördelningen av riksdagsmandat som vi levt med sedan dess.

Annons
Annons
Annons