Annons

Peter Adler:Seneca sliten mellan privat och offentligt

STOICISM. Som filosof förespråkade Seneca ett enkelt liv i stilla avskildhet. Men som inflytelserik person i kejserliga kretsar levde han ett flärdfullt liv med exklusiva vanor. För eftervärlden framstår han som en psykologisk gåta.

Uppdaterad
Publicerad

En kväll år 65 inväntade den åldrande filosofen, statsmannen och författaren Lucius Annaeus Seneca verkställandet av sin dödsdom i en villa utanför Rom. Han stod anklagad för att ha deltagit i en sammansvärjning mot kejsar Nero, vars mentor och närmaste rådgivare han hade varit under dennes sju första år som kejsare. Då Neros bödlar anlände, erbjöds den gamle filosofen valet mellan avrättning eller självmord. Verkställandet skulle enligt kejsarens order ske omedelbart.

Historieskrivaren Tacitus (cirka 55–120) ger oss en detaljrik skildring av Senecas långsamma utslocknande. Sedan denne skurit upp handledernas artärer och tömt en bägare med det gift som en gång dödat Sokrates (utvunnet ur odört), fortsatte han ett tröstande samtal med ett antal närvarande vänner och hustrun Pompeia Paulina. Med allt svagare stämma summerade han den stoiska filosofins byggstenar. Allt som sker styrs av en välvillig och allsmäktig Försyns vilja. Därför kan inget ont drabba en god människa. Det skenbart onda är bara en prövning. Döden i sig utgör inget ont. Det är våra tankar på den som skapar lidande, och dessa tankar kan vi lära oss styra. Sinnesfrid är livets och filosofins yttersta mål.

Annons
Annons
Annons