X
Annons
X

Sanna Rayman: Sena tåg och snöhögar

Fjorton minuter gör ingen försening. Åtminstone inte om man frågar Trafikverket, vars statistik över punktligheten tog ett litet skutt från 87 procent tåg i tid till 97 procent. Förbättringen beror dock inte på tågens ankomsttider utan på att man har ändrat gränsen för vad som räknas som försening från fem minuter till femton. Enligt Trafikverket för att kunna göra jämförelser med Europa. Enligt Kaliber i P1 i helgen finns inget sådant europeiskt standardmått, däremot en uppgörelse i den svenska tågbranschen om detta mått.

Så praktiskt. Statistiken över punktlighet blir stilig och kan lyftas fram i broschyrer och årsredovisningar. Det förändrar dock inte hur människor
uppfattar situationen. Och känslor tvättas inte bort med statistik, utan med faktiska förbättringar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X