Annons

Sigrid Kahle:Semitisk språkvetenskap öppnar världar

Den semitiska språkvetenskapen har utvecklats från en tidig teologi till en bred humanism som bidragit till att öppna världar och ge mänskligheten en lång historia. I år fyller professuren i semitiska språk vid Uppsala universitet 400 år.

Publicerad

I 400 år har vi haft en professur i semitiska språk vid vårt äldsta universitet i Uppsala. Den förste professorn 1605 undervisade bara i hebreiska men för att tyda den hebreiska bibeltextens ord måste forskaren kunna kaldeiska (arameiska), syriska, akkadiska och det levande språket arabiska. 1655 infördes beteckningen ”professuren i österländska språk” men när de indoeuropeiska språken upptäcktes på 1800-talet bestämde man sig för ”professuren i semitiska språk” och därvid har det blivit. Den omfattar i dag 36 semitiska språk.

Denna semitiska språkvetenskap har utvecklats från en tidig teologi till en bred och djup humanism vilken har öppnat okända världar och kulturer som funnits tusentals år före oss och förenar oss med våra grannar i den semitiska Orienten med deras vetenskap, filosofi, religion och historia. Den har ställt frågor och väckt vetenskapliga problem, den har givit mänskligheten en lång historia. Den har skapat en universalism utan vilken vi här uppe i Norden skulle vara en okunnig provins utan perspektiv på oss själva.

Annons
Annons
Annons