Foto: Foto IBL. Illustration: Staffan Löwstedt

Selma Lagerlöf vågade stiga ur rollen som sagotant

Selma Lagerlöfs andra roman efter succédebuten ”Gösta Berlings saga” föll inte i god jord hos sin samtids litteraturkritiker. SvD:s Lyra Koli läser om ”Antikrists mirakler” och hoppas på en renässans för en roman som ömmar för det förvirrade, felbara och sårbara.

Publicerad

Få svenska författare har väl gjort en så storartad debut som Selma Lagerlöf, med ”Gösta Berlings saga”. Förväntningarna på nästa roman var så höga, och så fixerade, att många grimaserade av missnöje när ”Antikrists mirakler” kom sex år senare. Oskar Levertin skrev i Svenska Dagbladet om ”kompositionens absurditet, den nästan löjliga tafattheten i det helas arrangemang” och rådde Lagerlöf att ”dröja kvar i [s]ina egna sagoskogar” ur vilken hennes diktning i stället kunde strömma ”sund som mjölk ur modersbröst”. Den danska kritikern Georg Brandes kallade boken i ett brev för ”ett felgrepp grundat i dumhet”. Än i dag tillhör ”Antikrists mirakler” en av hennes minst lästa böcker, kanske för att man har svårt att passa in den i hennes övriga författarskap.

Egentligen är det förunderligt att en kvinnlig, lesbisk författare kunde bli den första svensk att tilldelas Nobelpriset i litteratur. Förklaringen till detta ligger nog inte bara i Lagerlöfs geni, utan också i den lugnande bilden av henne som sagotant. Lagerlöfs gestaltningskonst uppfattades närmast som naturligt framsprungen ur de värmländska skogarna; hon betraktades redan från debuten mer som en nationalklenod än en självständig tänkare. Som Levertin anmärkte i recensionen av ”Antikrists mirakler”, så ansåg man att hon var som bäst när hon ägnade sig åt sina ”källsprång af enkel innerlighet”; nästan som om ”Selma Lagerlöf” vore namnet på ett svensk vattendrag och inte en person.