Annons
X
Annons
X

”Selimovic förvirrar ännu mer om vapendirektivet”

Jag håller helt med Selimovic om att debatten om direktivet har varit rörig. Det finns ännu mindre anledning att spä på förvirringen genom att sprida felaktigheter och ge upphov till ytterligare missförstånd som Selimovic gör, skriver Bodil Valero (MP) i en slutreplik.

Bodil Valero
Bodil Valero Foto: Fredrik Hjerling

SLUTREPLIK | EU:S NYA VAPENREGLER

Liberalernas EU-parlamentariker Jasenko Selimovic skriver i en replik (SvD 14/3) om varför han är emot förändringarna i EU:s vapendirektiv, regelverket som sätter lägsta-standarden för EU-länders vapenlagar.

Som han skriver har debatten varit rörig, men Selimovic bidrar till ytterligare missförstånd i sin artikel.

Anledningen till förvirringen och frustrationen kring vapendirektivet är att EU-kommissionen felaktigt lanserade förslaget som en anti-terroråtgärd. Men vapendirektivet, som har funnits och uppdaterats i omgångar sedan 1991, behandlar ju säkerheten och reglerna kring alla legala vapen inom EU överlag. Trots kommissionens otydlighet visade ändå en förkrossande majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet att de förstått vad direktivet handlar om när vi röstade igenom ändringarna i Strasbourg förra veckan.

Annons
X

Selimovic tycker att direktivet är otydligt och poängterar att det saknas en definition av vapenmagasin i texten. Det beror helt enkelt på att den bredare termen laddningsanordningar (loading devices) används, vilken också innefattar till exempel ammunitionsbälten. Selimovic ifrågasätter också undantaget för Schweiz som har ett försvar där man behåller sitt vapen efter värnplikten. Från ett svenskt perspektiv kan vi tycka det är konstigt, men realiteten är att utan ett sådant undantag skulle troligtvis direktivet inte kunna appliceras på Schweiz alls, vilket naturligtvis hade varit ännu sämre ur säkerhetsynpunkt.

Det är sant att direktivet är långtifrån perfekt och som gröna hade vi helst velat gå längre på vissa områden. Att ett gevär nu kommer kunna växla mellan att vara tillåtet eller otillåtet bara genom att ta ur eller sätta i ett stort magasin är en oseriös lösning som drevs av bland annat liberala gruppens förhandlare från Tjeckien. Vi hade också velat se en skarpare skrivning med obligatoriska lämplighetstester för de som söker vapenlicens, precis som man har i flertalet andra EU-länder.

Samtidigt inser vi att en kompromiss där direktivets viktigaste kryphål om desaktivering, märkning, förvaring och annat täpps igen är bättre än att kasta allt arbete i sjön och börja om från början. Just det hade blivit konsekvensen om Selimovic fått som han ville och Liberalernas partigrupp hade fått igenom sina ändringsyrkanden.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Nu blev det lyckligtvis inte så. Parlamentet röstade med övervägande majoritet mot Liberalernas yrkanden och för ett direktiv som var en tydlig förbättring av ursprungsförslaget, både ur säkerhetshänseende, men också vad gäller att inte göra livet svårt för vanliga jägare och sportskyttar.

  Selimovic undrar hur Anna Maria Corazza Bildt kan säga att direktivet inte avser vapenlagarna samtidigt som jag menar att det gör just detta. Förutom det uppenbara faktum att vi tillhör olika partier utgår jag från att Corazza Bildt talade om de svenska vapenlagarna, som inte påverkas nämnvärt. I andra EU-länder där man inte haft lika strikta vapenlagar innebär dock den höjda lägstanivån skärpningar, inte minst vad gäller förvaring och desaktivering av vapen, som hamnar närmare svensk standard.

  Bodil Valero (MP)

  Europaparlamentariker

  Annons

  Bodil Valero

  Foto: Fredrik Hjerling Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X