Sekterna utmanade den kristna kyrkan

Graverad sten troligen tillhörande anhängare till Basilides, kristen gnostiker från Syrien, verksam i Alexandria runt 135 e Kr.
Graverad sten troligen tillhörande anhängare till Basilides, kristen gnostiker från Syrien, verksam i Alexandria runt 135 e Kr. Foto: Album/TT

Alternativa kristna – markioniter, montanister och gnostiker – tolkade det kristna budskapet på ett annat sätt, ibland radikalt annorlunda. Den segrande kristna kyrkan på 300-talet hade föga till övers för dem.

Under strecket
Publicerad
Dick Harrison.

Dick Harrison.

Foto: TT
Apelles (ca 180 e Kr) var en gnostisk tänkare som ursprungligen följde Markion men som senare tros ha uteslutits ur församlingen. Illustration från 1849.

Apelles (ca 180 e Kr) var en gnostisk tänkare som ursprungligen följde Markion men som senare tros ha uteslutits ur församlingen. Illustration från 1849.

Foto: TT
Annons

Fråga: Alla vet att kristendomen till slut gick segrande ur kampen mot den romerska och grekiska gudavärlden, men striden varade länge, i mer än 300 år. Detta borde rimligen ha lämnat utrymme för flera varianter av kristendomen att konkurrera inbördes. Vad vet vi om kristna alternativ till den kyrka som till slut etablerades?

Dick Harrison: Vi vet åtskilligt, eftersom vi har gott om skriftligt källmaterial, och även en kort sammanfattning är dömd att ta upp en hel del textutrymme.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons