Annons

Anders Burman:Sekelskiftets drömmar om eviga värden

Samhällsdebattören och drömmaren Ellen Key hade vid förra sekelskiftet en omfattande brevväxling med nationalskalden Verner von Heidenstam. Åsikterna om framtiden var delade, framför allt när de diskuterade kvinnor och politik.

Under strecket
Publicerad

Att ägna sig åt att drömma sägs ofta vara verklighetsfrämmande, en flykt från den värld i vilken vi faktiskt lever. Men drömmen kan också fungera som en drivkraft för människan och ge kraft till att försöka ändra på de rådande förhållandena. Ja, för den som inte bara vill förstå världen utan också förändra den är drömmen närmast en nödvändighet. I det perspektivet framstår det som direkt felaktigt att ställa drömmen och verkligheten mot varandra. Eller som Ellen Key för snart 100 år sedan uttryckte det: ”Som om något vore verkligare än just drömmen , drömmen och det handlande, som närmar oss något enda steg till våra drömmars värld.”

Ellen Key (1849–1926) var i många avseenden en drömmare, på både gott och ont. Vid tröskeln till 1900-talet såg hon barnets århundrade framför sig och hoppades på en ny människa och en annan samhällsordning. Med drömmen som en aldrig sinande inspirationskälla var hon helt enkelt förvissad om att en annan värld är möjlig. Verner von Heidenstam (1859–1940) var kanske inte lika politiskt visionär, men också han lät sig inspireras av drömmen, inte bara i sitt skönlitterära skapande utan också i synen på samhället och tidens utvecklingsgång.

Annons
Annons
Annons