Annons
X
Annons
X

Sedan 2006 har andelen riktigt svagpresterande skolor dubblerats

REPLIK | SKOLAN

Det första Moderaterna gjorde i regeringsställning var att avveckla den nationella satsningen på fler pedagoger till de skolor som har tuffast förutsättningar.
Ibrahim Baylan

Moderaterna har styrt landet de senaste sju åren. När vi summerar den moderata skolpolitiken ser vi att skolresultaten i grundskolan sjunker och likvärdigheten minskar. Var åttonde elev lämnar grundskolan utan att vara behörig till gymnasieskolan, en ökning med 15 procent från läsåret 2005/06 till läsåret 2012/13. Elevernas socioekonomiska bakgrund, vad föräldrarna gör och har för utbildning, spelar allt större roll i den svenska skolan.

Sanningen är att Moderaterna varje år prioriterat skattesänkningar framför investeringar i skolan.

Annons
X

Det första Moderaterna gjorde i regeringsställning var att avveckla den nationella satsningen på fler pedagoger till de skolor som har tuffast förutsättningar. Nu inför valet pressade av dåliga opinionssiffror säger sig Tobé och moderaterna vilja lyfta det de kallar svaga skolor (
Brännpunkt 17/10).

Den svenska skolan har tidigare varit bra på att kompensera barn från hem utan studietradition. Men sedan 2006 har vi sett en dubblering av andelen riktigt svagpresterande skolor, samtidigt som vi ser något fler högpresterande skolor. Skolverket gör analysen att den minskade likvärdigheten är en av huvudförklaringarna till de sjunkande kunskapsresultaten och OECD belyser vikten av jämlikhet i utbildning för höga resultat.

Resultatet av regeringens experimenterande på skolområdet duger inte. Jämfört med regeringen satsar vi därför nära sex gånger så mycket på skolan. Sammanlagt investerar vi 4,5 miljarder. Moderaterna prioriterar att låna för att kunna sänka skatterna ännu mer.

Vi föreslår ett kvalitetslyft för att vända utvecklingen i skolan och höja Sveriges kompetens. Våra investeringar går till mindre klasser, tidigt stöd och till lärarna. Mindre klasser ger mer tid för lärarna med varje enskild elev och möjliggör att varje elev ges stöd i sin utveckling. För att öka likvärdigheten vill vi ha läxhjälp till alla istället för läxrut för de som har råd, obligatorisk sommarskola för de som riskerar att inte nå målen i nian och obligatorisk förskoleklass.

Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter skickliga och engagerade lärare som har bra förutsättningar att bedriva en god undervisning. Vi stödjer regeringens satsning på karriärtjänster, men det räcker inte. Vi vill sammanlagt investera en miljard kronor för att bidra till en positiv utveckling av läraryrket.

Vi socialdemokrater vill investera i skolan för att höja skolresultaten och öka likvärdigheten.

Tobé och Moderaterna har haft sju år på sig och har prioriterat skattesänkningar varje gång samtidigt som kunskapsresultaten sjunker och klyftorna i skolan ökar. Det duger inte längre med fina ord.

IBRAHIM BAYLAN (S)

utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i utbildningsutskottet

Läs även repliken från Lärarförbundet:
Tidigare betyg är ett olyckligt M-förslag

Mer debatt om skolan:

Läs även

Föräldrar kan ringa mitt under lektionen svd.se Läsardebatt om raset i Pisa-undersökningen svd.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X