X
Annons
X

Sedan 2006 har andelen riktigt svagpresterande skolor dubblerats

Moderaterna har styrt landet de senaste sju åren. När vi summerar den moderata skolpolitiken ser vi att skolresultaten i grundskolan sjunker och likvärdigheten minskar. Var åttonde elev lämnar grundskolan utan att vara behörig till gymnasieskolan, en ökning med 15 procent från läsåret 2005/06 till läsåret 2012/13. Elevernas socioekonomiska bakgrund, vad föräldrarna gör och har för utbildning, spelar allt större roll i den svenska skolan.

Sanningen är att Moderaterna varje år prioriterat skattesänkningar framför investeringar i skolan.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X