X
Annons
X

Steve Sem-Sandberg: Sebalds metod var att skriva litterära stilleben

Första gången berättaren stöter på Jacques Austerlitz, huvudpersonen i
W G Sebalds sista roman, befinner sig denne på centralstationen i Antwerpen i färd med att dokumentera detaljinfattningarna i vänthallarnas väggspeglar. Austerlitz är arkitekturhistoriker. Ständigt reser han omkring i Europa på jakt efter platser av byggnadshistoriskt intresse.

Detta är romanens yta – en vindlande, idérik, ibland till synes osammanhängande odyssé genom den europeiska civilisationens bålverk: katedraler, museibyggnader, stationshallar, gravplatser, militära befästningsverk. I hägnet av dessa minnesmärken pågår dock en annan resa, bakåt mot Austerlitz eget förflutna.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X