Annons
X
Annons
X

SEB tar miljardsmäll på nära 6 miljarder

I spåren av SEB:s nyligen aviserade omorganisation väntas banken redovisa en goodwill-nedskrivning på 5,3 miljarder kronor. Banken kommer också att uppvisa en engångskostnad på 0,6 miljarder kronor för det första kvartalet 2016. Det framgår av ett pressmeddelande.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

I början av året gick Wallenbergkontrollerade SEB ut med att de stuvar om i organisationen och indelar verksamheten efter kundsegment. Den nya omräkningen av segmentsinformation medför därmed till en nedskrivning av bankens goodwill-tillgångar på 5,3 miljarder kronor.

– De här nedskrivningarna uppstår eftersom vår gamla division Kapitalförvaltning inte längre finns kvar. Det innebär att vi prövar för goodwill-värdet så nära nivån för relevanta intäktsgenererande affärsenheter som möjligt, i enlighet med de redovisningsregler som finns, säger SEB:s kommunikationsdirektör Viveka Hirdman Ryrberg till SvD Näringsliv.

Kommer detta att påverka resultatet?

Annons
X

 – Ja, vi går ut med detta i god tid för att visa att det kommer att påverka det första kvartalsresultatet som vi går ut med den 27 april.

Dessutom kommer resultatet för SEB:s första kvartal 2016 också att tyngas av en engångskostnad på 0,6 miljarder kronor. Detta i samband med ytterligare omstruktureringsaktiviteter i den baltiska och tyska verksamheten samt en nedskrivning av IT-tillgångar, skriver banken i pressmeddelandet.

En tredje åtgärd är att SEB enligt marknadspraxis inte längre kommer att uppvisa livsförsäkringsintäkter som en egen intäktsrad, utan i stället föra över detta till provisionsintäkter och nettoresultatet av finansiella tillgångar. SEB:s Viveka Hirdman menar att detta medför en omräkning i bankens kostnadssiffror.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Livsförsäkringar är långsiktiga och en persons försäkring betalas ut om ett par decennier. När man säljer livsförsäkringsstjänster får man därför anskaffningskostnader vilket tidigare har redovisats inom kostnadsraden, säger hon och fortsätter:

  – De så kallade anskaffningskostnaderna kommer nu att redovisas som en negativ intäkt i Provisionsnettot. Vi vill vara väldigt tydliga med att det inte ska se ut som att kostnaderna faller. Därför justerar vi ned kostnadstaket för 2016 och 2017 från 22,5 till 22 miljarder kronor.

  Affärsutsikterna såsom de beskrivits i SEB:s treåriga affärsplan kvarstår oförändrade. Effekten på bankens kärnprimärkapitalrelation är marginell, står det vidare.

  – Allt hänger ihop med den nya organisationen. För att analytiker och media kan följa oss och jämföra med andra banker så har vi lagt ut bankens omräknade siffror för 2014–2015 på vår hemsida, säger Viveka Hirdman.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X