SEB skriver ner prognosen

Tillväxtutsikterna i världen har försämrats ytterligare vilket gör att SEB:s ekonomer skriver ned sin prognos för världsekonomin. Enligt augusti rapporten Nordic Outlook saknar världsekonomin lyftkraft och det tvingar centralbankerna till allt mer drastiska stimulansåtgärder.

SvD Näringsliv
Publicerad
Annons

SEB räknar med att Eurozonens ekonomi fortsätter att krympa under hösten och att BNP-tillväxten hamnar nära noll nästa år. Sammantaget väntas BNP i OECD-området stiga med 1,7 procent 2013, vilket kan jämföras med 2,1 procent som var bankens prognos i maj.

Enligt SEB kommer vi också att få se historiskt låga räntor under hela prognosperioden som sträcker sig till 2014. Banken tror att Riksbanken sänker reporäntan i september som en följd av låg inflation och svaga tillväxtutsikter men också en fortsatt stark krona. SEB tror att ovan nämnda orsaker pressar Rksbanken att sänka räntan till 1,0 procent i slutat av 2012. SEB tror att reporäntan blir kvar på 1,0 procent under både 2013 och 2014.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons