Annons
X
Annons
X

SEB backar om ledningens löner

Ledningen i SEB avstår från sin höjda lön. Det skriver SEB i ett pressmeddelande.

Annika Falkengren, vd och koncernchef på SEB.
Annika Falkengren, vd och koncernchef på SEB. Foto: SCANPIX

– Jag inser den stora skada som de senaste dagarnas diskussion om bankledningens löner har tillfogat förtroendet för SEB liksom för mig. För oss som bank är omvärldens förtroende helt avgörande, säger SEB:s vd Annika Falkengren i pressmeddelandet.

– Jag kan inte nog beklaga hur fel det har blivit.

I och med att lönehöjningarna nu dras tillbaka uppfyller SEB garantiprogrammets krav.

Annons
X

– När styrelsen gjorde om lönesystemet för bankledningen gjorde vi det i en strävan att införa ett system som uppfyller garantiprogrammets krav samtidigt som det är mer konkurrensneutralt och långsiktigt. Vi tog bort de kortsiktiga rörliga lönedelarna och sänkte den totala ersättningen, säger SEB:s ordförande Marcus Wallenberg i pressmeddelandet

– Efter en fortsatt dialog med Riksgäldskontoret står det dock klart att ytterligare anpassning krävs. Vi anser att det är viktigt för SEB att ha möjlighet att kunna delta i regeringens garantiprogram och på så sätt bidra till förtroende och finansiell stabilitet i samhället.

I går skrev SvD om att SEB:s vd Annika Falkengrens får en lönehöjning på två miljoner kronor, vilket lyfter hennes årsinkomst från sju till nio miljoner kronor. Ordförande Marcus Wallenberg försvarade lönelyftet med att pengarna är en kompensation för förlorad bonus.

Riksgäldsdirektör Bo Lundgren, chef för Riksgälden, hälsar via informationschef Marja Lång att han träffade Marcus Wallenberg och Annika Falkengren på fredagen. Då redogjorde Lundgren för de krav Riksgälden ställer för att ta del av regeringens garanti- och kapitaltillskottsprogram.

Och så vitt Lundgren vet uppfyller SEB nu statens krav.

Aktiespararna har tidigare uttalat sig kritiskt om de höjda lönerna inom SEB. När bankens ledning nu i samförstånd med styrelsen har beslutat sig från att avstå från ökningarna säger Günther Mårder, tillförordnad vd:

– Det är inte mer än rätt. Det var felaktigt från början, de borde ha förstått det här tidigare. Den här korta perioden, en vecka, har skadat banken, säger han till TT.

– Helt klart har man gjort många kunder upprörda och gjort aktieägare upprörda.

Därför är det enligt honom en förtroendefråga som slår tillbaka på styrelsen, som bär det yttersta ansvaret.

– Att de har varit så tondöva i den här processen har skadat banken och de aktieägare som jag företräder, säger Günther Mårder.

Mårder tror att uppmärksamheten runt chefernas löner skadat bankkundernas förtroende.

– Man ser att det finns en girighetskultur. Det skadar hela banksektorn. I det här fallet har SEB varit ledande i Sverige när det gäller tondövhet, säger Günther Mårder.

Att SEB-ledningen nu avstår från löneökningarna kanske kan stärka förtroendet något, tror Mårder.

– Men fortfarande är det en extrem förlust att de inte var lyhörda innan. Det är bristen på lyhördhet som har lett fram till den här situationen och som jag inte kan utesluta har skadat aktieägarna och varumärket SEB.

Orsaken till att ledningen avstår löneökningarna beror på ”den massiva kritiken” tror Mårder.

– Bankens anställda på kontoren har inte kunnat fokusera eftersom de mött så mycket kritiska kunder.

Nu gäller det att fokusera på att värden åt aktieägarna och slagkraftiga erbjudanden åt kunden, anser han.

– Det är det enda sättet för SEB att långsiktigt kunna bygga upp det förtroendet man tappat.

tt

Annons
Annons
X

Annika Falkengren, vd och koncernchef på SEB.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X