Annons
Kommentar

Peter Nilsson/Peter Benson:Sealwacs behöver få fler order i påsen

Sealwacs genomför en liten företrädesemission med stor utspädning. Syftet är att finansiera lanseringen av Sealwacs sensor för kontroll av bottensvetsar vid tillverkning av plastpåsar. Börsvärdet är oerhört lågt och det är tänkbart att bolaget kan nå viss framgång i det korta tidsperspektivet. På sikt är vi mer skeptiska och betraktar risken som mycket hög.

Publicerad
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Sealwacs (börskurs 4,10 kronor 8/11) har utvecklat en sensor för realtidskontroll av bottensvetsen på plastpåsar som integreras i tillverkningsprocessen. Tekniskt lyser sensorn igenom fogarna med en så kallad kapacitiv mätmetod. Så fort ett fel i svetsfogarna uppstår uppmärksammas maskinoperatören. På så sätt kan undermåliga svetsfogar upptäckas snabbt och åtgärdas. Det leder till väsentligt mindre kassationer och därmed bättre lönsamhet för plastpåseproducenter. I dag finns ingen automatiserad lösning utan kontrollerna sker manuellt.

Kontroll av plastpåsesvetsar är en smal nisch och Sealwacs saknar konkurrenter. Det kan ses som en styrka eller som något som frågetecken om hur stort problem detta egentligen är för kunderna.

Bolaget har startat kommersialiseringen av Sealwacs Sensor. Den första ordern är tagen och installationen pågår och ska vara klar nu i november.

Tanken är att inledningsvis integrera produkten i nya svetsanläggningar för att på sikt dels sälja via tillverkare av svetsstationer och få marknaden att bli intresserat av eftermontering i befintliga produktionslinjer. Sensorn är CE-märkt. En patentansökan har nyligen lämnats in.

Sealwacs har drivits med små medel. I samband med listningsemissionen 2014 sökte bolaget 6 Mkr och fick in strax under 3 Mkr. Nästan samma sak var det i företrädesemissionen 2015. Sealwacs sökte 6 Mkr och fick in strax över 3 Mkr. Takten i utvecklingen liknar mer ett hobbyprojekt än ett börsbolag och det är först nu man tar in sin första heltidsanställda i form av en säljare. Sealwacs genomför nu en företrädesemission som ska ge bolaget cirka 5 Mkr efter kostnader (se faktaruta). Emissionslikviden ska främst användas till sälj och marknadsföring och fortsatt produktutveckling.

SealwacsNovember 2017
VD:Sören Sandström
Styrelseordförande:Claes Holmberg
Antal anställda:0 (snart 1)
Nyckelpersoners ägande:Cirka 25 %
Lista:Aktietorget
Aktiekurs:4,00 kr
Antal aktier ink. utspädn:6,2 miljoner
Börsvärde:25 Mkr
Nettokassa:5 Mkr
Resultatnivå, årstakt:Cirka -2,5 Mkr
Källa: SvD Börsplus /BolagetRäknat på max antal aktier.
NYEMISSIONEN:
Teckningskurs:2 kr / aktie
Erbjudande:6,2 Mkr
Rådgivare:Gbg Corp.Fin. / G&W Fondkommission
Sista anmälan (*)14/11
(*) Ofta en dag tidigare via annan än rådgivare.

Börsplus syn på Sealwacs

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

I samband med listningsemissionen 2014 och företrädesemissionen 2015 gjorde huvudägare, styrelse och ledning inga teckningsåtagande. Kände de på sig att det inte vara en bra affär? I denna emission ställer de däremot upp mangrant. Bra så. Före emissionen äger ledning och styrelse cirka 47 procent av Sealwacs. Alla deltar som teckningsåtagare med väsentliga belopp men den stora utspädningen innebär att deras andel efter emissionen sjunker till cirka 26 procent. Tillsammans med tre större ägare är det totala teckningsåtagande cirka 1.8 Mkr. Utöver teckningsåtaganden finns det en garantiförbindelse på 4 Mkr så cirka 97 procent av emissionen är säkerställd.

Sealwacs berömmer sig av att driva verksamheten kostnadseffektivt. Så verkar det vara i den dagliga verksamheten men inte avseende kapitalanskaffningen. I en stark marknad för mindre bolag är det dåligt att tro sig behöva en garantiförbindelse på 4 Mkr. Med teckningsåtagande på 1,8 Mkr av totalt 6,2 Mkr i emissionsvolym hade emissionen, som ju görs till stor rabatt, kunnat gå att få fulltecknad ändå. Här visar styrelsen och/eller rådgivaren dåligt omdöme.

Anmärkningsvärt är också att Sealwacs betalar cirka 1,3 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 20 procent procent av emissionsbeloppet. Det är högt och den, förhoppningsvis onödiga, garantin bidrar till det. Inte bra.

2. Track record nyckelpersoner

Sealwacs har inga anställda. Vd Sören Sandström jobbar deltid med bolaget. Han har främst erfarenhet inom försäljning och marknadsföring. Teknikansvarige Erik Isberg har sysslat med utveckling under många års tid och varit inblandad i flera noterade bolag som exempelvis Micropos Medical och Fingerprint. Den mest kända personen är styrelseordförande Claes Holmberg som också är med och driver de Aktietorgsnoterade medicinteknikbolagen Emotra och PExA. Erling Svensson som ursprungligen uppfann sensorn är styrelseledamot.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Argumentet för en sensor som övervakar plastpåsesvetsarna i tillverkningsprocessen är god ur ett processperspektiv. Kvaliteten på svetsen kan påverkas av t ex smuts, fukt och temperatur. Upptäcks problemet försent leder det till kassationer och därmed sämre lönsamhet. Upptäcks problemet inte förrän hos slutkunden leder det till missnöjda kunder och kanske till färre affärer för tillverkarna. Avgörande för producenterna blir vad det kostar att integrera en sensor från Sealwacs. Bolaget har inte fasställt något pris för sensorn än men ser vi till beräkningarna över marknadspotential som Sealwacs presenterar verkar priset förväntas landa runt 100 000 kronor. En produktionslinje kan kosta 5-15 Mkr. Sensorns livslängd bedöms vara 5 år. Sealwacs hävdar att investeringens återbetalningstid är ungefär ett år.

En viktig fråga är om tillverkarna uppfattar en sensor för svetsen som tillräckligt viktigt för att integrera i en process som innehåller många moment. Sealwacs har varit i diskussion med aktörer som Roll-O-Matic, Trioplast och Draken. Deras besked enligt Sealwacs är att behovet är stort. Sealwacs menar att sensorn kommer att ha en träffsäkerhet på 90 procent. Kommer tillverkarna att uppfatta produkten som ”need to have” eller bara ”nice to have”?

Att det saknas konkurrenter talar för att det kanske inte är världens viktigaste fråga för plastpåsindustrin. Det närmaste året lär vi få veta mer om detta eftersom det är nu som ordrarna ska börja trilla in.

Det finns cirka 15 - 20 000 produktionslinjer globalt fördelat på 1500 producenter. Marknaden växer med cirka 6 procent per år. Frågan är hur länge, med tanke på att plastpåsar pekas ut som ett växande miljöproblem.

Sealwacs främsta fokus måste vara det tiotal aktörer i världen som tillverkar svetsstationer och därmed är inblandade i all nya installationer. Kan dessa fungera som återförsäljare behöver Sealwacs inte bygga upp en egen försäljningsorganisation. Enligt bolaget görs fler än 1000 nyinstallationer per år.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

  • Försäljningsframgångar och problemfria installationer
  • Etablera goda kontakter med tillverkare av svetsstationer
  • På sikt få igång marknaden för efterinstallationer

Det är kritiskt att Sealwacs pågående och kommande installationer integreras problemfritt. Försäljningsframgångar om kanske så mycket som 2-4 orders med installation under 2018 kommer att stärka bolagets förtroende i aktiemarknaden. Goda kontakter med det tiotal tillverkare av svetsstationer som finns globalt är viktigt. Vi betvivlar att Sealwacs kan bli ett lönsamt bolag om det krävs en egen säljorganisation för att bearbeta plastpåseproducenterna direkt. På sikt är det viktigt att platspåseproducenterna visar sig villiga att installera sensorn även i efterhand. Då öppnar sig en stor marknad.

Här följer Börsplus syn i ett optimistiskt scenario.

SealwacsIdagTänkbart 2020
Värdedrivare (i)Försäljning. Lyckad kapitalisering.Marknadsacceptans
Uppnådd nivå VärdedrivareTestinstallation, första order Omsättning 25 MSEK
Värderingsmodell (ii)e.m PS 5
Resultatnivå, årstaktCirka -2,5 Mkr Breakeven
Börsvärde, Mkr (iii)25 Mkr 125 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv)400%

Optimistiskt scenario

Sealwacs har gott självförtroende. Ett par år efter lansering tror man sig kunna vara del av hälften av alla nya produktionslinjer. Det är ambitiöst. Skulle det bli verklighet tror bolaget att omsättningen blir 20-30 Mkr. Det skulle sannolikt värdera bolaget till 100-150 Mkr. Ett p/s-tal på 5 för ett bolag som slår sig in på en nischmarknad är inte högt. Ovanpå det finns chansen att Sealwacs uppfattas som så processkritisk att platspåseproducenterna väljer att installera sensorn i befintliga produktionslinjer. Det skulle resultera i en uppskattad omsättning på 100 Mkr med en nettomarginal som enligt Sealwacs vision är 30 procent.

Detta är dock långt bort från dagens verklighet. Däremot verkar det troligt att Sealwacs kommer att kunna få med sig ett par orders ganska tidigt från progressiva tillverkare. Enligt vd Sören Sandström kan vi räkna med att ett par ”muntliga orders” i närtid kan bli till bläck på papper. Sealwacs har 10 enheter klara för leverans. Aktiemarknaden kan mycket väl tänkas tolka det som ett kvalitetsbevis och extrapolera fortsatta framgångar. Det kommer i så fall att driva upp aktiekursen.

Pessimistiskt scenario

Nuvarande nyemission är 97 procent klar så finansiellt finns ingen närliggande risk.

Snarare ligger risken i utebliven försäljning eller problem den pågående installationen. Produkten är helt enkelt långt ifrån bevisad på marknaden.

Sensorn är patentsökt. Uppskattningsvis tar det ett år innan vi vet om patentet blir godkänt. Hur ska Sealwacs agera om patentet inte går igenom?

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Sealwacs och vd Sören Sandström ger ett seriöst intryck men projektet har fram till nu haft vissa hobbydrag. Nu är det upp till bevis. Teckningstiden i nyemissionen pågår som bäst och börsvärdet är pyttelitet och likviditeten är därefter.

På emissionskursen 2 kronor värderas Sealwacs efter fulltecknad emission till 12,3 Mkr. Bolaget har då cirka 5 Mkr i kassan och har historiskt varit rätt sparsamma så de pengarna borde räcka ett tag.

Oavsett vad man tror om Sealwacs på lång sikt så betraktar vi oddsen som rätt goda att värderingen någon gång det närmaste året snarare är det dubbla än att den skulle vara noll.

Det låga börsvärdet kan alltså vara en tjusning för den som gillar microcaps förutsatt att man kan köpa teckningsrätter till lågt pris (handlas i skrivande stund till 10–20 öre). Med en ingångskurs på upp till 2,40 kronor så blir börsvärdet cirka 15 Mkr och det finns fortsatt spekulativ uppsida för den med stor tolerans för hög risk och lövtunn likviditet.

Betyg: 4 av 6
Annons
Annons
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons