Annons

”Se upp med test från coronans lycksökare”

Sjukvårdspersonal med testutrustning i staden Brescia i norra Italien.
Sjukvårdspersonal med testutrustning i staden Brescia i norra Italien. Foto: Claudio Furlan/Lapresse/AP

Opportunistiska aktörer försöker nu sko sig på coronasituationen. Utökad testning i Sverige måste riktas in på validerade och högkvalitativa analysmetoder, skriver professorerna Britt Skogseid och Ola Winqvist, Svenska Läkaresällskapet.

Under strecket
Publicerad

Äntligen börjar politiker och myndigheter inse vilken avgörande roll storskalig testning har i bekämpandet av en epidemi av den karaktär vi nu upplever. Det är mycket glädjande. Testerna spelar roll på flera plan. För oss som individer är det självklart intressant att veta om vi bär på viruset eller ej, för samhället i stort innebär masstestning möjligheter att skapa större precision i de åtgärder som vidtas. En person med säsongsinfluensa ska förvisso vara hemma, men det är inte nödvändigt att vara totalt isolerad. De samhällsekonomiska vinsterna av att veta vilka som är smittade är stora. Än större blir vinsterna när vi med större träffsäkerhet också kan testa vilka som är immuna.

När nu regeringen och Folkhälsomyndigheten har hörsammat uppmaningarna från bland andra Världshälsoorganisationen (WHO) gäller det att välja rätt typ av test i rätt sammanhang. Det finns uppenbart ett antal lycksökare på provtagningsmarknaden som säljer coronans motsvarighet till graviditetstest och lovar nästan ögonblickliga resultat. Tyvärr riskerar den typer av tester att göra ont värre, eftersom de tyvärr ofta inte har rätt i mer än hälften av fallen. Så länge relativt få människor testas blir de negativa konsekvenserna av dålig precision begränsade. Betydelsen av precision ökar nämligen med storleken på testpopulationen.

Annons
Annons
Annons