Annons

Se upp med britternas ursäktanden

Under strecket
Publicerad

Trodde du att engelsmännens ständiga artighetsfraser var ett uttryck för genuin artighet? Sorry. Fraserna har ofta ett helt annat syfte, konstaterar Mats Deutschmann som nyligen disputerat på avhandlingen ”Ursäktande i brittisk engelska” vid Umeå universitet. Mats Deutschmanns underlag omfattar ungefär 3 000 ursäkter, yttrade av cirka 2 000 människor. Och visst k a n engelsmannens ursäkt vara uppriktigt menad. Men när man hör uttryck som ”sorry”, ”pardon me” eller ”excuse me” ska man nog ändå vara på sin vakt. - Av mina 3 000 ursäkter var bara drygt 60 uppriktiga ursäkter, säger Mats Deutschmann.

I stället används ursäkterna ofta för att avbryta, tillrättavisa, trycka ned någon annans åsikt eller uttrycka sarkasm. Ursäkten blir helt enkelt ett maktmedel, och den används ofta av överordnad mot underordnad. Den är också vanligare i medelklass än arbetarklass. Och när ursäkten någon gång är uppriktigt menad, ja då kombineras den ofta med diverse bortförklaringar, konstaterar Mats Deutschmann. Så hör du en engelsman ursäkta sig måste du vara beredd på att personen i fråga mest vill kontrollera och manipulera sin omgivning. Sorry.

Annons
Annons
Annons