Krönika

Anna-Malin Karlsson:Se upp för retoriken om ursprung

Anna-Malin Karlsson
Under strecket
Publicerad
Annons

Under en föreläsning om personlig utveckling nyligen hörde jag talaren hävda att ordet egoist egentligen betyder ’jag är’. Poängen var att omvärdera begreppet till något positivt: att våga finnas och ta plats. Som språkvetare reagerade jag förstås. Egoist är ju inte en sammansättning av ego (’jag’ på latin) och ist (’är’ på flera språk). Det är en avledning av ego och ändelsen -ist som betecknar en person med viss tillhörighet eller inställning, här: en som är upptagen av sig själv. Den språkhistoriska härledningen, etymologin, var alltså fel.

Annons
Annons
Annons