Annons

”Se över skyddet för kroniskt sjuka barn”

Margareta Röstlund och Peter Eneroth.
Margareta Röstlund och Peter Eneroth. Foto: Pressbild

Vi kan se oroande brister i hur vården uppfyller sina skyldigheter enligt patientlagen när det handlar om kroniskt sjuka barn. Lagen behöver justeras, skriver Margareta Röstlund och Peter Eneroth, Mag- och tarmförbundet.

Under strecket
Publicerad

All sjukvård som ges till barn ska särskilt beakta barnets bästa. Detta kommer till direkt uttryck i patientlagens första kapitel, åttonde paragraf. Stadgandet bör uppfattas både som en implementering av FN:s barnkonvention och en tydlig signal från lagstiftaren att patientlagens bestämmelser ska beaktas med särskild omsorg när det handlar om barn.

Sedan 2015 har Mag- och tarmförbundet i samarbete med netdoktor.se genomfört en online-undersökning om inflammatoriska tarmsjukdomar under namnet IBD-koll. IBD är ett samlingsnamn för kroniska, inflammatoriska tarmsjukdomar där de vanligaste är Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Av undersökningen framkommer oroande brister i hur vården uppfyller sina skyldigheter enligt patientlagen när det gäller gruppen IBD-sjuka barn (0–18 år).

Annons
Annons
Annons