Annons

Se över polisens vapenhantering

Hur många fler ska behöva dö innan regelverket kring polisens våldsanvändning stramas upp? Nu behövs en nollvision i fråga om dödsfall vid polisingripanden, skriver Robert Hårdh och John Stauffer, Civil Rights Defenders.

Under strecket
Publicerad

Även Rikspolisstyrelsens etiska råd har pekat på bristerna i det regelverk som reglerar polisens användning av skjutvapen och uttryckt att det behöver revideras, skriver artikelförfattarna.

Foto: INGVAR KARMHED

Dödsskjutningen i Husby i måndags reser åter frågor kring polisens arbetsmetoder och användningen av skjutvapen. Civil Rights Defenders har under lång tid pekat på allvarliga problem som fortfarande kvarstår. Sedan 1995 har sammanlagt 17 personer skjutits ihjäl av polisen – hur många fler ska behöva dö innan regelverket kring polisens våldsanvändning stramas upp?

Omständigheterna kring dödsskjutningen i Husby är fortfarande oklara. Rikspolisstyrelsen har emellertid redan uttalat att allt tyder på att polisen har agerat i självförsvar. Det finns god grund att tro att den pågående utredningen kommer till just den slutsatsen: I alla de polisiära dödsskjutningar som skett sedan 1990 är det brottsbalkens nödvärnsregler som har utgjort laglig grund. Att nödvärnsreglerna som är avsedda att reglera privatpersoners rätt till självförsvar har kommit att sätta gränserna för polisens våldsanvändning är problematiskt. Mot bakgrund av polisens våldsmonopol och skyddsplikt måste det ställas högre krav på polisen i fråga om våldsanvändning än på andra.

Annons
Annons
Annons