Se över försvarets momsplikt

Under strecket
Publicerad
Annons

Svenska folket har vant sig vid försvarskostnader på drygt 40 miljarder. Nu tycker regeringen att detta är för mycket. Därför sänker man försvarskostnaderna med tre miljarder.
Problemet är att man inte kan spara rationellt eftersom man blir tvungen att lägga ned kärnverksamheter som regeringen helst ser att försvarsmakten behåller. Det borde stå helt klart att en översyn av försvarsekonomin i stort måste genomföras. Hur ser kostnadsmassan ut? Behövs ändrade regler eller ny lagstiftning?
Det är viktigt att eventuella utredare har klarsyn och en förutsättningslös inställning. Jag vill härmed peka på vissa områden som kan utredas vidare.
”Försvarsmakten befrias från moms.
”Hyreskontrakt med Statens fastighetsverk revideras.

Försvarsmakten betalar mervärdesskatt för allt ifrån toapapper till stridsvagnar. Men den förädlar inte dessa produkter och säljer dem vidare i någon som helst omfattning. Därmed blir det ingen balans mellan ingående och utgående moms. För momsen måste yrkas anslag från
staten, vilket återbetalas till staten efter momsredovisning. Dessutom tillkommer transfereringskostnader för den omfattande handläggningen. Omsättningen inom försvaret är mycket stor och miljardbelopp i moms kan sparas.
Det framkom i debatten efter försvarsbeslutet i november 2004 att Försvaret betalar hyror för anläggningar som har ingått i nedlagda förband. Hyresavtalen måste omedelbart ses över. De snabba besluten om nedläggningar har sannolikt skapat ett ”överhäng” i förhållande till avtalstiderna. Avtalen måste harmoniseras med den politiska verkligheten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons