Annons

Se nya stadsdelen med 9 000 bostäder

Stadsdelen Hyllie i Malmö satsar på att vara ett hållbart samhälle och går just nu i bräschen för att vara en klimatsmart förebild nationellt såväl som internationellt. I Hyllie ska det vara enkelt att vara klimatsmart – och invånarnas engagemang spelar roll för att målen ska nås.

Flygbild över nya stadsdelen Hyllie i Malmö.

Flygbild över nya stadsdelen Hyllie i Malmö.

Foto: PERRY NORDENG
2020 ska stadsdelen Hyllies energiförsörjning till 100 procent bestå av förnybar eller återvunnen energi.

2020 ska stadsdelen Hyllies energiförsörjning till 100 procent bestå av förnybar eller återvunnen energi.

Foto: PERRY NORDENG
Flygbild över nya stadsdelen Hyllie i Malmö.

Flygbild över nya stadsdelen Hyllie i Malmö.

Foto: PERRY NORDENG
2020 ska stadsdelen Hyllies energiförsörjning till 100 procent bestå av förnybar eller återvunnen energi.

2020 ska stadsdelen Hyllies energiförsörjning till 100 procent bestå av förnybar eller återvunnen energi.

Foto: PERRY NORDENG
1/2
Flygbild över nya stadsdelen Hyllie i Malmö.

Flygbild över nya stadsdelen Hyllie i Malmö.

Foto: PERRY NORDENG
2/2
2020 ska stadsdelen Hyllies energiförsörjning till 100 procent bestå av förnybar eller återvunnen energi.

2020 ska stadsdelen Hyllies energiförsörjning till 100 procent bestå av förnybar eller återvunnen energi.

Foto: PERRY NORDENG

Hyllie är Malmös största utbyggnadsområde och ska, när det är klart, innefatta 9 000 bostäder och lika många arbetsplatser. I stadsdelen pågår just nu ett omfattande hållbarhetsarbete för att göra Hyllie till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild. För att klara det har Malmö stad, energiexperten E.ON samt vatten, avlopps- och avfallshanteringsexperten VA SYD skrivit ett klimatkontrakt med flera tydliga mål.

En viktig del för att Hyllie ska bli klimatsmart är att energiförsörjningen till år 2020 ska bestå av 100 procent förnybar eller återvunnen energi. En betydande del ska vara lokalt producerad energi, till exempel sol- och vindenergi. Energisystemet ska byggas på en smart infrastruktur för el, gas, värme och kyla med en lågenergiåtgång från produktionskällan till användning. Fastigheter som byggs i Hyllie ska göras energisnåla och förberedda för att på ett optimalt sätt kunna utnyttja alla möjligheter med det övergripande smarta systemet. En vision är att energiproduktionen ska överstiga användningen, vilket ger en så kallad positiv energibalans.

De boende och arbetande i stadsdelen ska till stor del bidra till att målen nås genom att styra över energiförbrukning och produktion i sina bostäder fastigheter och på arbetsplatser. Utan att komforten för den skull blir lidande. Det ska vara enkelt att leva på ett hållbart sätt - det är en grundtanke för Klimatkontraktets parter.
– En undersökning från 2014 visar att majoriteten av svenskarna är villiga att dra sitt stå till stacken för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det visar att engagemanget är stort, men också att vi måste göra det möjligt för individen att vara aktiv och kunna påverka sin egen energianvändning, säger Mattias Örtenvik, Head of Sustainable City E.ON Sverige.

Hyllie är ett demonstrationsprojekt inom områdena hållbara städer och smarta nät för att utnyttja energi effektivare. Projektet ”Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie”, har stöd av Energimyndigheten. Det genomförs av E.ON och Malmö stad, i samarbete med byggherrar och andra aktörer som är engagerade i att utveckla Hyllie.

E.ON

Annons
Detta är en annons från E.ON, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera SvD-redaktionens åsikter.