Se hur Jas tankas uppe i luften

Under strecket
Publicerad
Annons

Svenska Jas övar på Island. Överstelöjtnant Carl-Fredrik Edström berättar om uppdraget.

Annons
Annons
Annons