Annons

Siri Steijer:Se även barnens perspektiv

Publicerad

H
ar man rätt att få barn? Och vad innebär det egentligen att äga sin egen kropp? Frågorna aktualiseras i diskussionen om surrogatmödraskap, som regeringen nu givit lagmannen Eva Wendel Rosberg i uppdrag att utreda. Det hela rör dock endast huruvida ideella värdmödrar ska tillåtas i Sverige, kommersiellt surrogatmödraskap är inte aktuellt.

Wendel Rosberg ska vända på varje sten för att undersöka vilka konsekvenser altruistiskt surrogatmödraskap kan innebära för såväl värdmor som barn. Om två år ska hon presentera en slutsats och även kunna svara på frågor som vem som på detta sätt ska få bli förälder och vad som händer när någon av parterna ångrar sig under graviditeten.

Annons
Annons
Annons
Annons