Annons
X
Annons
X

Se allvaret i hotet från Alzheimers sjukdom

Demenssjukdomar orsakar både stort mänskligt lidande och stora kostnader. Nu är det hög tid att också våra styrande inser allvaret i hotet mot både folkhälsa och samhällsekonomi, skriver representanter för forskarnätverket Swedish Brain Power.

[object Object]
Den 2 april förklarade president Barack Obama ”krig” mot Alzheimers sjukdom. Även Holland har i dagarna kungjort en nationell satsning, skriver artikelförfattarna. Foto: SUSAN WALSH/AP

BRÄNNPUNKT | ALZHEIMERS SJUKDOM

Trots den stora utmaning som en åldrande befolkning innebär så satsas det jämförelsevis lite pengar på forskning om demens.

Det finns mycket forskning om hur man bäst vårdar personer med demenssjukdom. Denna viktiga kunskap behöver spridas snabbare och effektivare, inte minst för att förhindra framtida vårdskandaler. Frågan är om det finns någon som är intresserad av att lyssna?

Vi som forskar i äldrevård och demensfrågor är mycket oroade över utvecklingen. Vi lever som bekant allt längre och ju äldre vi blir, desto större blir risken att drabbas av demenssjukdom. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är demens en folksjukdom och vår tids snabbast växande folkhälsoproblem. Var fjärde sekund upptäcks ett nytt fall någonstans i världen.

Annons
X

I Sverige insjuknar 20000 människor varje år i Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste demenssjukdomen. Totalt beräknas 150000 svenskar vara drabbade av någon typ av demenssjukdom och antalet växer snabbt. Förra året översteg för första gången antalet döda i demenssjukdom antalet döda i hjärtinfarkt i vårt land.

I dag kostar demenssjukdomarna i Sverige över 50 miljarder kronor per år och är därmed den sjukdomsgrupp som kostar vårt samhälle allra mest. Detta kommer att utmana hälso- och sjukvårdssystemen inte bara i vårt land, utan över hela världen. År 2010 beräknades den sammanlagda samhällskostnaden för världens cirka 36 miljoner demenssjuka till drygt 600 miljarder dollar. WHO befarar att år 2050 kommer antalet demenssjuka i världen att ha tredubblats.

Trots den stora utmaning som en åldrande befolkning innebär så satsas det jämförelsevis lite pengar på forskning om demens. Även de styrande inom Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet visar, genom att exkludera demenssjukdom i sin gemensamma satsning på att förbättra vård och klinisk forskning, att demenssjukdomarna inte finns med i ”finrummet”. I deras satsning inkluderas fyra diagnosgrupper (hjärt-kärlsjukdomar, bröstcancer, åldersdiabetes och reumatologi) som de felaktigt beskriver som våra vanligaste folksjukdomar. Demenssjukdomarna nämns över huvud taget inte. Vi anser detta oförsvarbart!

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I dag finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom men forskningen är inne i ett intensivt skede. Nya rön duggar tätt och metoderna för att undersöka tidiga tecken på sjukliga förändringar i hjärnan utvecklas snabbt. Att utreda tidiga symtom på demenssjukdom är av stor vikt för att få en korrekt diagnos och därmed adekvat behandling och stöd.

  Demenssjukdomar orsakar både stort mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Vi har med andra ord inte råd, ur både ett mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv, att inte satsa på forskning och kunskapsspridning om dessa sjukdomar.

  President Obama förklarade nyligen ”krig” mot Alzheimers sjukdom och i Holland har man i dagarna kungjort en nationell satsning på 32 miljoner euro i kampen mot sjukdomen – nu är det hög tid att också våra styrande inser allvaret i det hot mot både folkhälsa och samhällsekonomi som demenssjukdomarna innebär.

  BENGT WINBLAD

  professor i geriatrik vid Karolinska Institutets Alzheimercentrum, Huddinge, och chef för forskarnätverket Swedish Brain Power

  MARIA ERIKSDOTTER

  professor i geriatrik vid Karolinska Institutet och biträdande chef för Swedish Brain Power

  ANDERS WIMO

  professor i geriatrisk allmänmedicin vid Karolinska Institutet, familjeläkare Bergsjö vårdcentral, Nordanstig, medlem i Swedish Brain Power

  GUNILLA JOHANSSON

  samordnare Karolinska Institutets Alzheimercentrum och Swedish Brain Power

  ANNBRITT RYMAN

  kommunikatör Swedish Brain Power

  Annons
  Annons
  X

  Den 2 april förklarade president Barack Obama ”krig” mot Alzheimers sjukdom. Även Holland har i dagarna kungjort en nationell satsning, skriver artikelförfattarna.

  Foto: SUSAN WALSH/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X