Annons
X
Annons
X

SD:s rapport får icke godkänt

VÅLDTÄKTER Sverigedemokraterna drar slutsatsen att invandring ska minska på grund av våldtäktsstatistiken. Det är lika orimligt som att föreslå att inga svenska män ska få åka till Asien eftersom en liten del av dem ägnar sig åt sexhandel med barn, skriver kriminologen Jerzy Sarnecki.

Jerzy Sarnecki
Jerzy Sarnecki Foto: JUREK HOLZER

Våldtäkt är en mycket grov kränkning och det är nödvändigt att samhället vidtar effektiva åtgärder för att både förebygga våldtäkter och ge stöd och hjälp till dem som ändå drabbas. Sverigedemokraternas (SD) rapport
Dags att tala klarspråk om våldtäkterna bidrar varken till det ena eller det andra.

Kortfattat kan rapporten sammanfattas med att SD anser att Sverige drabbats av en våldtäktsvåg, att orsaken till denna är en ökad invandring av människor från främst utomeuropeiska länder samt att den viktigaste åtgärden för att minska våldtäkterna är att kraftigt begränsa denna invandring.

När det gäller ”våldtäktsvågen” så tycks inte rapportens författare förstå hur svårt det är att studera den faktiska brottslig- hetens förändringar över tid. De allra flesta brott kommer inte till polisens kännedom och är således inte med i den officiella statistiken. Detta gäller inte minst våldtäkter som av offren ofta uppfattas som förnedrande och skamliga vilket gör att man drar sig för att berätta om det. En positiv utveckling är att denna skambeläggning av offren successivt minskar, vilket leder till att fler gör anmälan. Troligen sker den snabbare hos oss än i andra länder.

Annons
X

Detta gör att antalet polis- anmälda våldtäkter räknat per 100000 invånare är högt i Sverige. Uppgifter om hur många våldtäkter som anmäls i ett land har således mycket litet att göra med hur många sådana brott som faktiskt begås. Enkla jämförelser mellan olika länder låter sig inte göras.

Att sexuella övergrepp tas på allvar visar även de lagändringar som innebär ett utvidgat våldtäktsbegrepp. Fler typer av övergrepp klassificeras numera som våldtäkt vilket naturligtvis avspeglas i statistiken.

En ytterligare svårighet att mäta antalet faktiska våldtäkter är att det (i motsats till många andra brottskategorier) knappast finns vetenskapligt hållbara, alternativa metoder. Det är således omöjligt att veta om de faktiska våldtäkterna i Sverige har ökat under de senaste decennierna. Seriösa bedömare som till exempel BRÅ (Rapport 2008:13) skriver att huvudförklaringen till ökningen av antalet anmälda våldtäkter finns i en ökad anmälningsbenägenhet och lagförändringar, men att en ökning av antalet faktiska våldtäkter inte kan uteslutas. En trolig förklaring enligt BRÅ till denna eventuella ökning är en ökad alkoholkonsumtion.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  När det gäller SD:s egen studie så kan ett stort antal invändningar göras. Här finns bara utrymme att nämna några få. Man har undersökt bara 114 av totalt 253 domar 2009. Det framgår inte hur man har fått fram uppgifter om vilka som är utlandsfödda. Annars bekräftar undersökningen det som vi redan vet, att bland dömda (och misstänkta) för våldtäkt är personer födda i utlandet påtagligt överrepresenterade.

  Det finns dock inte stöd för tesen att denna skillnad skulle ha förändrats påtagligt under de senaste 15 åren.

  Svårigheten med att tolka SD:s resultat, liksom med forskningen på området (BRÅ Rapport 1996:2, 2005:17), är det ovan nämnda problemet med att få våldtäkter anmäls och att av dessa leder bara cirka 10 procent till en fällande dom. Enligt flera undersökningar (Diesen 2005, 2006, SOU 2006:30, BRÅ 2008:4) sker när det gäller brottligheten i stort en selektion bland de fall som anmäls och döms. Selektionen (diskriminering) leder till att andelen invandrare är större bland de misstänkta och dömda än bland de faktiska förövarna.

  En överrepresentation av invandrare även i den faktiska brottsligheten finns dock med största sannolikhet och orsakerna är i huvudsak socioekonomiska. Även om BRÅ i sina rapporter 1996:2 och 2005:17 inte har kunnat visa på dessa faktorers effekter så påpekar man att skillnaden i brottslighet till exempel är nästan sex gånger mellan de som saknar gymnasieutbildning och de som har eftergymnasial utbildning. Både forskning i Danmark (Holmberg & Kyvsgaard 2003) och en pågående undersökning i Stockholm visar att sådana faktorer som familje- förhållanden, utbildning, ekonomisk status och i viss mån bostadsområde, förklarar stora delar av skillnader i brottslighet mellan invandrare och svenskar. Den typen av studier har dock inte gjorts specifikt för just våldtäkter.

  SD:s argument om att kultu- rella skillnader orsakar en överrepresentation hos invandrare bland våldtäktsdömda är inte värt några längre kommentarer. De citerar allt som stödjer deras tes och ingenting som motsäger den.

  Att utifrån fynd att invandrare är överrepresenterade bland dömda för våldtäkt dra slutsatsen att invandring ska minska är lika rimligt som att föreslå att inga svenska män ska få åka till Asien eftersom en liten del av dem ägnar sig åt sexhandel med barn.

  När man sedan utifrån så få fall börjar diskutera procentuella andelar av personer från olika etniska grupper och dessutom talar om andra generationens invandrare utifrån namn på de dömda är man bortom alla rimliga principer för hur en sådan undersökning kan bedrivas på ett tro-värdigt sätt. Hur kan man genom någons namn veta att denne är andra generationens invandrare och inte tredje eller tjugofjärde?

  Hos oss på universitetet skulle uppsatsen få betyget F, icke godkänt.

  JERZY SARNECKI

  professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet

  Annons
  Annons
  X

  Jerzy Sarnecki

  Foto: JUREK HOLZER Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X