Annons

SD: Sida måste ställa tydligare krav

Foto: Pressbild

Sida behöver tydligare riktlinjer om krav på de organisationer som myndigheten samarbetar med. Det krävs också ett sätt att undvika att stressa fram samarbeten med olämpliga organisationer, skriver Ludvig Aspling (SD).

Under strecket
Publicerad

I september rapporterade Aftonbladet att Sida fryser betalningarna till organisationen African Enterprise Challenge Fund, AECF, efter att en fördjupad revision visat att organisationens toppskikt använt en stor del av medlen till löner och förmåner. Förra året avbröts samarbetet med en annan stor mottagare av samma skäl. Sidas arbete mot korruption och oskäliga ersättningar är dock fortfarande mycket bristfälligt.

Enligt Sidas instruktioner för handläggare ska dessa ta fram information om partnerorganisationers chefslöner och dessutom särskilt kunna motivera nivåerna. Vi ställde därför frågan om hur mycket den operativt ansvarige för 20 av Sidas samarbetspartners tjänar. Avseende 11 av dessa har Sida över huvud taget ingen uppgift om ersättning. Avseende fem organisationer finns en hänvisning till en viss lönekategori hos FN eller Världsbanken, vilket innebär en ersättning mellan ungefär 1,25 och 2,8 miljoner kronor om året.

Annons
Annons
Annons