Annons

SD: Sida bidrar till kapitalförstörelse

Ludvig Aspling.
Ludvig Aspling. Foto: Pressbild

Öppenhet om vd-löner i Sidas samarbetsorganisationer borde vara ett minimikrav för att få svenska biståndspengar. Så är dock inte fallet idag, skriver Ludvig Aspling (SD) i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Jag är mycket tacksam för att Johanna Wallmo Wahlgren, chefscontroller på Sida, tar sig tid att svara på min artikel. Inte sällan agerar Sida som en stat i staten, en myndighet som ansvarar för enorma summor skattepengar med liten insyn, ovilja att lämna ut handlingar och mycket bristfällig information via sin portal openaid.se. Det är också uppenbart att Wahlgren dels inte är van vid kritiska frågor och dels inte läst min artikel särskilt noga.

För det första lyfter jag inte ett exempel där Sida misslyckats med att följa sina egna riktlinjer, utan 11 stycken av 20 undersökta, en felmarginal på över 50 procent. Misslyckandet i dessa fall består inte i att Sida finansierat oskäliga arvoden, utan att Sida inte vet vilken nivå som arvodena ligger på. Förutom att fråga Sida detta så ställde jag även frågan om vd-löner direkt till organisationerna. Föga förvånande var ingen av dessa villiga att dela med sig av den informationen. Öppenhet om detta borde vara ett minimikrav för att få svenska biståndspengar, så är dock inte fallet idag.

Annons
Annons
Annons